Projectomschrijving

Vraagstuk

Veel Leeuwarders melden zich met financiële ondersteuningsvragen bij de sociale wijkteams. Wijkteammedewerkers ondersteunen deze bewoners met integrale individuele ondersteuning, maar ook door het ondersteunen van zogenaamde peer groups; de ene bewonersgroep begint een kringloopwinkel, een andere groep start een wekelijks spreekuur. Wat zijn de effecten en werkzame bestanddelen van deze aanpak?

Onderzoek

In Leeuwarden zijn diverse initiatieven voor mensen die in armoede leven. Het onderzoeksteam heeft er vier onderzocht, door middel van onder meer interviews en observaties. De 'peergroups´ zijn gevolgd, net als individuele deelnemers. Ook hun sociale netwerk werd betrokken bij het onderzoek.

Uitkomst

Deelname aan deze peer groups draagt bij aan het zelfvertrouwen en de sociale participatie van uitkeringsgerechtigden. Deelname kan eveneens bijdragen aan perspectieven op scholing, werk en ondernemerschap wanneer deelnemers de gelegenheid krijgen om hun sociale netwerk uit te breiden, leren omgaan met weerstanden, onderlinge steun ervaren en feedback van peers ontvangen. De gemeente kan deze mogelijkheden bevorderen door meer ruimte te geven aan bewoners die zich vanuit een uitkeringssituatie willen laten scholen, bijverdienen en/of een onderneming starten.

Producten

Zie ook

Artikel Trots op je vak: Meer zelfvertrouwen, meer perspectief

Betrokken organisaties

Gemeente Leeuwarden, Coöperatie Amyrillis, NHL Hogeschool en Stenden University of Applied Science.
 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website