Projectomschrijving

Vraagstuk

Bij problemen in verschillende levensdomeinen (zoals werk, wonen, relaties, financiën) is samenwerking tussen zorg- en hulpverleners nodig. Dit project onderzocht wat er gebeurt als
professionals niet alleen onderling samenwerken, maar ook burgers en hun naasten hierbij betrekken.

Onderzoek

In een responsieve evaluatie is onderzocht wat burgers, zorg- en hulpverleners, en gemeente relevante uitkomsten vinden. Ook is onderzocht hoe het proces van samenwerking verliep. Er is gebruik gemaakt van (groeps-)interviews, participerende observaties, casusregistratie.

Uitkomst

Na 2 jaar werd minder versnippering in de zorg en hulpverlening in de gemeente ervaren. Ondanks dat iedereen samenwerking met burgers en hun naasten belangrijk vond, bleek dit niet altijd even makkelijk is. Ervaren belemmeringen waren schaamte bij de burger en de opvatting van de professional dat naasten niet aanwezig, of niet helpend zijn.

Producten

Op basis van dit onderzoek is een training voor professionals ontwikkeld. De interventie is opgenomen in de database voor erkende sociale interventies van Movisie: De Tafel Samen aan Zet.

Handboek Interventiebeschrijving Samen aan Zet
Interventiebeschrijving De Tafel Samen aan Zet

Procesevaluatie Samen aan Zet - Rapportage op basis van responsieve evaluatie van integrale samenwerking met cliënt en omgeving bij multiproblematiek in Harderwijk

Zie ook

Betrokken organisaties

Gemeente Elburg, Gemeente Harderwijk, Wageningen University and Research Centre, VU medisch centrum, Gemeente Elburg, Wageningen Universiteit en Kringwijs.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website