Projectomschrijving

Vraagstuk

Gemeenten hebben een sterke behoefte aan interventie-instrumenten die op maat en met effect ingezet kunnen worden voor re-integratie naar betaald werk. In dit onderzoek werd inzicht verkregen in de kansen, risico's en (on)mogelijkheden van het gebruik van Big Data in het domein van werk en inkomen.

Onderzoek

In dit project is onderzocht of betere, op maat gesneden re-integratietrajecten kunnen worden ontwikkeld met behulp van de ‘big data’ waarover gemeenten, CBS en andere instellingen beschikken. Daarnaast werden de benodigde voorwaarden onderzocht: zijn er genoeg data van goede kwaliteit; is het mogelijk om zuinig en efficiënt de data uit te wisselen; is de privacy van de betrokken gewaarborgd? En hoe kunnen met behulp van big data kennisvragen van gemeenten over de effectiviteit van interventies onderzocht worden?

Uitkomst

Het onderzoek heeft uitgewezen dat bij de gemeente Rotterdam de re-integratiedienstverlening van de afdeling Matching de kans op het starten met werk vergroot. Hierbij zijn de methodische, ethische en organisatorische voorwaarden beschreven voor het gebruik van big data voor onderzoek en de gemeentelijke uitvoeringspraktijk. Daarnaast is uiteengezet wat de kansen, risico’s en (on)mogelijkheden zijn bij het gebruik van big data om de effectiviteit en kwaliteit van gemeentelijke re-integratie te verbeteren. Hiervoor is een aantal concrete aanbevelingen geformuleerd en een werkwijzer voor gemeenten ontwikkeld die relevant is voor beleidsmakers, directie en werkconsulenten. In deze werkwijzer wordt uitgelegd hoe onderzoek met toepassing van Big Data zodanig ingericht kan worden dat men toe kan werken naar het beantwoorden van betekenisvolle onderzoeksvragen op een manier die aan de wettelijke en ethische overwegingen voldoet.

Producten

Zie ook

Het artikel Big data bieden antwoorden maar ook nieuwe vragen uit de artikelenreeks van Divosa (2020).

Betrokken organisaties

Gemeente Rotterdam, gemeente Amsterdam, gemeente Den Haag, gemeente Utrecht, Erasmus MC, Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit Leiden en Centre for BOLD Cities.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website