Projectomschrijving

Vraagstuk

Gemeenten hebben een sterke behoefte aan interventie-instrumenten die op maat en met effect ingezet kunnen worden voor re-integratie naar betaald werk. In dit onderzoek wordt inzicht verkregen in de kansen, risico's en (on)mogelijkheden van het gebruik van Big Data in het domein van werk en inkomen.

Onderzoek

In dit project wordt onderzocht of betere, op maat gesneden re-integratietrajecten kunnen worden ontwikkeld met behulp van de ‘big data’ waarover gemeenten, CBS en andere instellingen beschikken. Daarnaast worden de benodigde voorwaarden onderzocht: zijn er genoeg data van goede kwaliteit; is het mogelijk om zuinig en efficiënt de data uit te wisselen; is de privacy van de betrokken gewaarborgd? En hoe kunnen met behulp van big data kennisvragen van gemeenten over de effectiviteit van interventies onderzocht worden?

Uitkomst

Het belangrijkste doel van het onderzoek is om vast te stellen óf een big data-aanpak voor re-integratie kans van slagen heeft, en onder welke voorwaarden. Een belangrijke ethische voorwaarde is de privacy van betrokkenen: ook datakoppeling die goed binnen de grenzen van privacywetgeving plaatsvindt, levert vaak gevoelens van onrust op, zowel onder uitvoerders als onder ontvangers.

Producten

De resultaten van het onderzoek zullen worden verwerkt in een handleiding voor gemeenten. In deze handleiding wordt uitgelegd hoe onderzoek met toepassing van Big Data zodanig ingericht kan worden dat men toe kan werken naar het beantwoorden van betekenisvolle onderzoeksvragen op een manier die aan de wettelijke en ethische overwegingen voldoet. Daarnaast zullen de resultaten van het beantwoorden van de gemeentelijke vragen omtrent de effectiviteit van interventies worden gepubliceerd in nationale en internationale tijdschriften.

Tussentijdse producten

Artikel Data-dromen in het Sociale Domein 

Betrokken organisaties

Gemeente Rotterdam, gemeente Amsterdam, gemeente Den Haag, gemeente Utrecht, Erasmus MC, Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit Leiden en Centre for BOLD Cities.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website