Projectomschrijving

De Gemeente Amsterdam en Amsterdam UMC (VUmc) doen een ontwikkeltraject om de kwaliteit van de dienstverlening voor bijstandsklanten te verbeteren. Dit doen zij door kennis en ervaringen van klantmanagers, klanten en wetenschap te verzamelen en te bundelen in een Keuzehulp voor Maatwerk (KVM).

In een literatuuronderzoek wordt wetenschappelijke kennis over wat werkt, voor wie, onder welke omstandigheden in de re-integratie naar werk verzameld. In (groep)interviews worden ervaringen, kennis, behoeften en wensen van klantmanagers en klanten uitgevraagd. Daarna wordt samen met klantmanagers en klanten een KVM ontwikkeld, welke op bruikbaarheid getoetst wordt in de praktijk.

Het doel is om een KVM te ontwikkelen, een instrument dat de klantmanager ondersteunt in het kiezen van de meest passende begeleiding om klanten met een lange afstand tot de arbeidsmarkt naar regulier, betaald werk te begeleiden. De KVM komt beschikbaar voor alle professionals in het veld, binnen en buiten Amsterdam.

Zie ook

Het artikel Burgers en professionals denken mee over keuzehulp uit de artikelenreeks van Divosa (2020).

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website