Projectomschrijving

Vraagstuk

Het werkveld van schuldhulpverlening en armoedebestrijding wordt gekenmerkt door een beperkte verbinding tussen wetenschap en praktijk. Ondanks dat er steeds meer nieuwe wetenschappelijke kennis vrijkomt op dit gebied is hier in de praktijk van schuldhulpverlening en armoedebestrijding nog relatief weinig aandacht voor. Het handelen van professionals en vrijwilligers wordt lang niet altijd theoretisch onderbouwd en de implementatie van nieuwe kennis en inzichten in de dagelijkse uitvoeringspraktijk is langzaam en weinig systematisch. Het doel van dit onderzoek is om een gedegen inzicht te krijgen in hoeverre professionals en vrijwilligers in het werkveld al gebruik maken van de kennis die er is binnen de wetenschap en in hoeverre hun eigen kennis wel of niet aansluit op deze wetenschappelijke kennis.

Onderzoek

Gestart is met een literatuuronderzoek naar inzichten over het bevorderen van gedragsverandering bij mensen met financiële problematiek en (problematische) schulden. Middels praktijkonderzoek is achterhaald welke expliciete en impliciete kennis er door uitvoerende en beleidsmedewerkers gebruikt wordt in de schuldhulpverlening en armoedebestrijding. Vervolgens zijn er individuele interviews en focusgroepen uitgevoerd met beleidsmakers- en uitvoerende medewerkers. In de interviews en focusgroepen stond de vraag centraal welke factoren belemmerend en bevorderd zijn bij het opdoen en gebruiken van kennis.

Uitkomst

Het blijkt dat wetenschappelijke inzichten de werkvloer vaak niet bereiken. De inzichten die de werkvloer wél bereiken, zijn vervolgens lastig te vertalen naar concrete handvatten. Het is daarom belangrijk om het werkveld van de schuldhulpverlening en armoedebestrijding meer te interesseren voor de toegevoegde waarde van wetenschappelijke kennis. Ook moeten wetenschappers worden gemotiveerd om kennis meer te concretiseren zodat deze kan worden toegepast en worden verweven in de dagelijkse praktijk.

Producten

Betrokken organisaties

Hogeschool van Amsterdam, Universiteit Leiden en Hogeschool Utrecht.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website