Projectomschrijving

Vraagstuk

Van gemeenten wordt veel verwacht wat betreft de arbeidstoeleiding van statushouders. Gemeenten hebben dan ook behoefte aan werkzame interventies voor deze doelgroep. In de regio Rijk van Nijmegen is een nieuwe interventie ingezet om het mentaal welzijn, de sociale netwerken en de kans op arbeidsmarktparticipatie van statushouders te vergroten. De interventie wordt ingezet naast het reguliere integratietraject en is gebaseerd op de principes van de positieve psychologie. Zijn de principes van de positieve psychologie ook bij deze doelgroep werkzaam om mentaal welzijn te verhogen? Draagt de interventie in groepsverband en het ontmoeten van ervaringsdeskundigen bij aan sociale netwerkvorming? Draagt deze interventie daarmee bij aan het verhogen van de kans op arbeidsmarktparticipatie? Welke elementen zijn wel of niet werkzaam en waarom?

Onderzoek

De interventie wordt getoetst op effectiviteit en middels een verklarend onderzoek wordt vastgesteld onder welke voorwaarden effectiviteit optreedt (implementatievoorwaarden) en welke factoren de werking van de interventie beïnvloeden. De effectiviteit wordt vastgesteld aan de hand van de within-subjects design methode. In het verklarend onderzoek wordt er gebruik gemaakt van een mix van kwantitatieve en kwalitatieve methoden.

Uitkomst

De inzichten bevorderen de overdraagbaarheid van kennis naar andere gemeenten en verhogen de effectiviteit van toepassing van de interventie op andere doelgroepen. Hoe meer kennis gemeenten hebben over wat werkt, voor wie en waarom, des te beter zij kunnen sturen op onder andere ondersteuning van statushouders bij re-integratietrajecten.

Producten

Dit project resulteert in een tussentijds rapport en een eindrapport. Een samenvatting van het eindrapport wordt ook beschikbaar gesteld voor statushouders. Daarnaast worden de resultaten gepresenteerd op praktijkcongressen en gepubliceerd in een vakbladartikel. Het project wordt afgerond met een internationaal eendaags symposium.

Zie ook

  • Het VIMP project waarmee een verdere impuls wordt gegeven aan de verspreiding en implementatie van de inzichten uit dit onderzoek en de andere onderzoeken uit de programmalijn Vergunninghouders.

Betrokken organisaties

Gemeente Nijmegen, gemeente Berg en Dal, gemeente Beuningen, gemeente Druten, gemeente Heurnen, gemeente Mook en Middelaar, gemeente Wijchen, Radboud Universiteit Nijmegen, Vluchtelingenwerk Oost-Nederland, GGD Gelderland Zuid en Pro Persona.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website