Projectomschrijving

Vraagstuk

Van gemeenten wordt veel verwacht wat betreft de arbeidstoeleiding van statushouders. Gemeenten hebben dan ook behoefte aan werkzame interventies voor deze doelgroep. In de regio Rijk van Nijmegen is een nieuwe interventie (Mosaic) ingezet om het mentaal welzijn, de sociale netwerken en de kans op arbeidsmarktparticipatie van statushouders te vergroten. De interventie wordt ingezet naast het reguliere integratietraject en is gebaseerd op de principes van de positieve psychologie. Zijn de principes van de positieve psychologie ook bij deze doelgroep werkzaam om mentaal welzijn te verhogen? Draagt deze interventie bij aan het verhogen van de kans op arbeidsmarktparticipatie? Welke elementen zijn wel of niet werkzaam en waarom?

Onderzoek

Mosaic is een positieve psychologie cursus die Arabischsprekende statushouders helpt om hun leven in Nederland vorm te geven. Door oefeningen leren deelnemers wat ze nu belangrijk vinden in het leven en leren ze hiernaar te handelen. Mosaic is geïmplementeerd in zes gemeenten en onderzocht op effectiviteit middels een randomized controlled trial met een wachtlijst controlegroep. Op 3 meetmomenten werden vragenlijsten ingevuld door de deelnemers over mentale gezondheid, arbeidsmarktparticipatie en sociale netwerken. Verder is voor het effectiviteitsonderzoek met behulp van CBS-microdata onderzocht of deelname aan het trainingsprogramma effect heeft op uitstroom naar betaald werk. Hierbij is een aantal aanvullende verklarende variabelen toegevoegd zoals persoons-, huishoudens- en migratiekenmerken van deelnemers.

Uitkomst

Het onderzoek laat zien dat deelnemers na deelname meer zingeving en mentaal en emotioneel welbevinden ervaren dan ervoor, meer vertrouwen hebben om in de toekomst een baan te vinden en meer uren besteden aan vrijwilligerswerk. Ze boeken in vergelijking met de controlegroep ook meer vooruitgang in het aangaan van contacten met buren, vrienden en nieuwe contacten en het aantal uren dat besteed wordt aan een stage, een eigen bedrijf en sporten. Verder is een verduurzamingstraject opgestart waardoor Mosaix in de toekomst zal worden aangeboden als trainingsprogramma door het Radboud University Network on Migrant Inclusion (RUNOMI). Daarnaast is bij het RIVM een aanvraag ingediend om de cursus op te nemen in de database voor bewezen effectieve interventies.

Producten

Aan de hand van dit project is de website van de Health and Migration Collaborative Community gelanceerd, een groeiend portaal dat korte analytische recensies en ander ondersteunend materiaal biedt voor academici, praktijkmensen, beleidsmakers en andere belanghebbenden die geïnteresseerd zijn in migratie en gezondheid.

Eindrapportage

Zie ook

  • Het VIMP project waarmee een verdere impuls wordt gegeven aan de verspreiding en implementatie van de inzichten uit dit onderzoek en de andere onderzoeken uit de programmalijn Vergunninghouders.

Betrokken organisaties

Gemeente Nijmegen, gemeente Berg en Dal, gemeente Beuningen, gemeente Druten, gemeente Heurnen, gemeente Mook en Middelaar, gemeente Wijchen, Radboud Universiteit Nijmegen, Vluchtelingenwerk Oost-Nederland, GGD Gelderland Zuid en Pro Persona.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website