Projectomschrijving

Vraagstuk

De maatregel WerkLoont wordt in Rotterdam toegepast bij instroom in de bijstand. Uit een eerder experiment met de maatregel WerkLoont blijkt dat deze op korte termijn het gebruik van bijstandsuitkeringen verminderd en de kans op betaald werk vergroot. Wat is de effectiviteit van WerkLoont na drie jaar? En wat zijn de werkzame bestanddelen van WerkLoont?

Onderzoek

Het onderzoek gaat over de re-integratiemaatregel WerkLoont die gericht is op de instromers in de bijstand voor zover deze in beginsel plaatsbaar zijn op de arbeidsmarkt. Doel van de maatregel is voorkoming van instroom en, voor zover mensen toch instromen, bevordering van uitstroom (in het bijzonder uitstroom naar werk).

Uitkomst

Cliënten die hebben deelgenomen aan WerkLoont hebben gemiddeld minder in een uitkering gezeten en vaker betaald werk gehad. Het effect over drie jaar is vrij klein (4 tot 4,5 procent), maar levert voldoende besparingen op uitkeringen om de kosten van WerkLoont meer dan goed te maken. Verdere verbetering is gewenst, bijvoorbeeld door de bemiddeling naar betaald werk te versterken. 

Producten

Zie ook

Artikel Trots op je vak: Re-integratie bij aanvang leidt tot minder bijstandsafhankelijkheid

Betrokken organisaties

Gemeente Rotterdam, Erasmus Universiteit Rotterdam, SEOR BV en Radar Advies.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website