Projectomschrijving

Vraagstuk

Werkzaak Rivierenland is de organisatie voor Werk en Inkomen voor de regio Rivierenland. Vanaf 2016 heeft Werkzaak de ambitie meer methodisch te werken. De focus ligt op de re-integratie instrumenten die professionals inzetten voor werkzoekenden. Uit een onderzoek naar de effectiviteit van de instrumenten bleek een grote praktijkvariatie, onvoldoende doelgerichtheid, inefficiënte inzet van instrumenten en een zwakke positie van de werkzoekende. Hoe kunnen de professional en de werkzoekende worden ondersteund bij de selectie van het meest passende instrument?

Onderzoek

Het ontwikkelproject zet de beweging naar meer methodisch werken kracht bij door een keuzematrix te ontwikkelen die professionals ondersteunt het ‘beste’ instrument te selecteren voor een werkzoekende. Op basis van theoretische onderbouwing, praktijkervaringen van professionals en werkzoekenden wordt een Keuzehulp ontworpen. Deze wordt vervolgens op kleine schaal getest.

Uitkomst

Het project leidt tot een Keuzehulp bestaande uit een keuzematrix, een handleiding voor de professional en een informatiefolder voor de werkzoekende. Daarnaast worden een implementatieplan en een procesevaluatie opgeleverd.

Betrokken organisaties

Gemeente Tiel, Werkzaak Rivierenland, TNO.

Zie ook

Het artikel Doelgerichter kiezen met de juiste zoekfilters uit de artikelenreeks van Divosa (2020).

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website