Projectomschrijving

Werkzaak is de organisatie voor Werk en Inkomen in Rivierenland. Werkzaak wil meer methodisch gaan werken. De focus ligt op de re-integratie instrumenten die professionals inzetten voor werkzoekenden. Uit een onderzoek naar de effectiviteit van de instrumenten bleek een grote praktijkvariatie, onvoldoende doelgerichtheid, inefficiënte inzet van instrumenten en een zwakke positie van de werkzoekende. Het project richt zich op het ondersteunen van de professional en de werkzoekende bij de selectie van het meest passende instrument op basis van wetenschappelijke kennis en de ervaringen van zowel de professional als de werkzoekende. Het ontwikkelproject zet de beweging naar meer methodisch werken kracht bij door een keuzematrix te ontwikkelen die professionals ondersteunt het ‘beste’ instrument te selecteren voor een werkzoekende. Het project is relevant voor gemeenten die het methodisch handelen van de professional en de inbreng van de werkzoekende willen versterken.

Zie ook

Het artikel Doelgerichter kiezen met de juiste zoekfilters uit de artikelenreeks van Divosa (2020).

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website