Projectomschrijving

Vraagstuk

Werkzaak Rivierenland is de organisatie voor Werk en Inkomen (W&I) voor de regio Rivierenland. Vanaf 2016 heeft Werkzaak de ambitie meer methodisch te werken. De focus ligt op de re-integratie instrumenten die professionals inzetten voor werkzoekenden. Uit een onderzoek naar de effectiviteit van de instrumenten bleek een grote praktijkvariatie, onvoldoende doelgerichtheid, inefficiënte inzet van instrumenten en een zwakke positie van de werkzoekende. Hoe kunnen de professional en de werkzoekende worden ondersteund bij de selectie van het meest passende instrument?

Onderzoek

Het doel van het ontwikkelproject was om een keuzehulp te ontwikkelen die werkcoaches en praktijkbegeleiders bij Werkzaak Rivierenland helpt om, samen met de cliënt, doelgerichter een passend instrument te selecteren. Werkcoaches en praktijkbegeleiders kunnen uit een groot aantal instrumenten kiezen. Daarbij maken zij vaak een keuze op basis van persoonlijke kennis en ervaring en vanuit onbekendheid met de rest van het aanbod.  De visie op meer methodisch werken in het begeleiden van cliënten lag daarom aan de basis van de ontwikkeling van de keuzehulp. Verder is de ontwikkeling van de keuzehulp een intensief proces geweest waarin professionals, cliënten en onderzoekers op basis van gelijkwaardigheid met elkaar hebben samengewerkt.

Uitkomst

Het project heeft geresulteerd in een keuzehulp met gebruikershandleiding en een informatiebrochure voor cliënten. In de laatste fase van het project is intensief aandacht besteed aan de mogelijkheden van integratie in de IT systemen. In het implementatieplan is beschreven hoe in de volgende fase gewerkt gaat worden aan (borging van) het gebruik van de Keuzehulp Werk door werkcoach en cliënt. Ook een uitgebreide procesevaluatie, waarin beschreven is op welke wijze is gewerkt, welke keuzes zijn gemaakt en hoe is aangesloten bij ontwikkelingen gedurende de looptijd, is onderdeel van het project. Tenslotte is een factsheet gemaakt met een overzicht van de inhoudelijke stappen en de belangrijkste leerpunten.

Producten

Keuzehulp instrumentarium

Brochure keuzehulp

Factsheet

Implementatieplan

Procesevaluatie

Zie ook

Betrokken organisaties

Gemeente Tiel, Werkzaak Rivierenland, TNO.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website