Projectomschrijving

Vraagstuk

Binnen de Amsterdamse schuldhulpverlening is er onvoldoende ondersteuning om mensen met problematische schulden en met een eigen woning goed te kunnen helpen. Welke onderdelen van de om deze reden gestarte pilot kunnen ertoe leiden dat huiseigenaren die tijdelijk hun hypotheeklasten niet kunnen betalen, hun huis niet hoeven te verkopen? Wat werkt wel en wat werkt niet oor de doelgroep huiseigenaren met problematische schulden?

Onderzoek

De interventies in de Amsterdamse pilot zijn beschreven en geanalyseerd. In de handreiking wordt aandacht besteed aan de (mogelijke) interventies, en overwegingen benoemd die voor een gemeente in hun situatie van belang zijn bij het opzetten van schuldhulpverlening aan huiseigenaren. Daarnaast is in beeld gebracht wat het effect is geweest van de aanpassingen en verbeteringen die gedurende dit jaar in de Amsterdamse pilot zijn doorgevoerd. Dit is getoetst bij projectleiders, projectmedewerker(s) en bij de breed samengestelde klankbordgroep.

Uitkomst

Een speciaal ‘hypotheekteam’ voorziet in ontbrekende kennis bij de reguliere schuldhulpverlening. Bij de meeste mensen die zich melden bij het hypotheekteam, wordt escalatie van problemen voorkomen. Er is bovendien veel vraag naar deze vorm van dienstverlening. De handreiking bevat praktische tips voor het organiseren van schuldhulpverlening aan huiseigenaren.

Producten

Betrokken organisaties

Gemeente Amsterdam en Berenschot B.V.
 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website