Projectomschrijving

Vraagstuk

Maatwerk is voor burgers met meerdere problemen van groot belang, maar tegelijkertijd ook lastig in de gemeentelijke uitvoeringspraktijk. In de pilot Maatwerkondersteuning krijgen professionals vrije ruimte voor een integrale afweging van wat de cliënt nodig heeft om maatschappelijk te participeren. Doel is echt maatwerk te bieden, zonder criteria vooraf. Welke effecten heeft maatwerkondersteuning gerelateerd aan maatschappelijke participatie? En onder welke voorwaarden worden deze effecten bereikt?

Onderzoek

20 casussen waarin maatwerkondersteuning is toegekend zijn bestudeerd. Per casus heeft een interview plaatsgevonden met de cliënt, en een interview met de professional (de klantregisseur van het sociale wijkteam). Daarnaast zijn er twee groepsgesprekken georganiseerd: één met de teamleiders van de sociale wijkteams en één groepsgesprek met de regisseurs van de sociale wijkteams. Vervolgens is bij tien casussen onderzocht wat er naar verwachting zou zijn gebeurd als er geen maatwerkondersteuning had kunnen plaatsvinden en wat de kosten zouden zijn geweest van dit alternatieve scenario. Deze inschatting heeft plaatsgevonden op basis van een expertmeeting en met behulp van de maatschappelijke prijslijst van de effectencalculator.

Uitkomst

Het maatwerkbudget leidde onder andere tot het tot het starten van schuldhulpverleningstrajecten en huisuitzetting werd voorkomen. De maatschappelijke kosten lijken zonder de inzet van het maatwerkbudget aanzienlijk hoger uit te vallen. Vertrouwen, kaders en kennis en competenties blijken belangrijke randvoorwaarden te zijn.

Producten

Betrokken organisaties

Gemeente Zaanstad, Verwey-Jonker Instituut, Slim Beleid en Stichting Stimulansz.
 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website