Projectomschrijving

Vraagstuk

De 'Bureau Frontlijn-aanpak' is een integrale totaalaanpak op maat op alle leefgebieden omdat armoede vrijwel altijd gecombineerde problematiek betreft en nooit op zichzelf staat. De aanpak wordt systematisch en methodisch ingezet maar qua vorm, intensiteit en volgorde aangepast aan de situatie en het leervermogen van het gezin. Aan de basis staat het creëren van een positieve zelfwaarde bij gezinsleden, een stabiele basissituatie en het aanleren van vaardigheden op verschillende leefvelden, zodat de bewoners weer in staat zijn om een positieve bijdrage te leveren aan zichzelf, hun gezin en de samenleving. Doel van dit onderzoek is inzicht krijgen in de daadwerkelijke gedragsverandering van deelnemers aan Bureau Frontlijn-trajecten en de werkzame elementen in de trajecten.

Onderzoek

Allereerst wordt er een risico- en beschermende factorenmodel ontwikkeld dat het succes of falen bepaalt om vanuit armoede naar werk te komen. Vervolgens worden de lange- en korte termijneffecten door deelnemers en een controlegroep 2,5 jaar gevolgd met zelf-rapportagevragenlijsten en een volgsysteem over welzijn, financiële zelfredzaamheid en toeleiding naar werk en schulden. De trajecten worden geobserveerd en verdiepende interviews worden gehouden waarin ook zal worden ingegaan op werkzame elementen en implementatievoorwaarden. Ook wordt er een kosten- en batenanalyse uitgevoerd. 

Uitkomst

Op basis van de resultaten uit de verschillende deelonderzoeken zullen de onderzoekers een beleidstheorie opstellen die ze vormgeven in een uitgebreide Theory of Change. Met de resultaten wordt de huidige methodiek(beschrijving) verbeterd en overdraagbaar gemaakt voor andere gemeenten.

Producten

Doel van de kennisoverdracht is anderen op de hoogte brengen van de resultaten van het onderzoek: een risico- en beschermende factorenmodel, de effecten van de Bureau Frontlijn-aanpak en een methodiekbeschrijving met implementatievoorwaarden.

Betrokken organisaties

Gemeente Rotterdam en Hogeschool van Amsterdam.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website