Projectomschrijving

Vraagstuk

Door bezuinigingen zien gemeenten zich genoodzaakt te snijden in de dienstverlening. Tegelijkertijd hebben gemeenten de opdracht om mensen met schulden te helpen. De behoefte aan kennis over de effectiviteit van interventies groeit dan ook. De budgetcursus wordt veelvuldig ingezet door gemeenten en maatschappelijke organisaties. Onbekend is echter of de budgetcursus gezond financieel gedrag bevordert en bijdraagt aan het voorkomen en/of verminderen van problematische schulden. Is een budgetcursus effectief? Zo ja, welke elementen zijn dan effectief?

Onderzoek

Met behulp van een gerandomiseerd experiment is de effectiviteit onderzocht van de traditionele budgetcursus en een aangepaste cursus gebaseerd op gedragswetenschappelijk inzichten. Er zijn vragenlijsten en diepte-interviews afgenomen bij deelnemers en trainers en er is gebruik gemaakt van beschikbare registerdata.

Uitkomst

De budgetcursus heeft als doel problematische schulden te verminderen danwel te voorkomen door gedragsverandering te bewerkstelligen. Op basis van de analyses kunnen de onderzoekers concluderen dat de aangepaste budgetcursus positieve effecten heeft op financiële kennis en vaardigheden en op financieel gedrag. Maar er is geen verschil vastgesteld tussen de aangepaste en de traditionele cursus. Op basis van het huidige onderzoek kan dus niet worden vastgesteld dat de aangepaste cursus effectiever is. Zowel cursisten van de aangepaste als van de traditionele cursus ervaren meerwaarde van het volgen van de cursus. Over het algemeen zijn cursisten van mening dat zij (meer) financiële vaardigheden hebben na het volgen van de budgetcursus en dat zij beter met geld omgaan en zich er beter toe zetten om hun geldzaken bij te houden. Ook vinden ze dat ze veel tips hebben gekregen om beter met geldzaken om te gaan. Uit de kwalitatieve interviews blijkt dat cursisten zelf denken dat ze het meest hebben geleerd van het delen van ervaringen en zelf aan de slag zijn met hun eigen financiën. De cursisten benoemen dat ze van elkaar leren doordat ze herkenning bij elkaar vinden.

Producten

Er is een onderzoeksrapport opgesteld en een handreiking geschreven voor alle gemeenten waarin beschreven staat hoe de resultaten benut kunnen worden.

Effectieve budgetcursus factsheet

Effectieve budgetcursus handreiking

Effectieve budgetcursus onderzoeksrapport

Zie ook

Artikel Mediator: Budgetcursus ondersteunt mensen met financiële zorgen

Betrokken organisaties

Gemeente Alblasserdam, Gemeente Dordrecht, Gemeente Giessenlanden, Gemeente Gorinchem, Gemeente Hardinxveld-Giessendam, Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, Gemeente Houten, Gemeente IJsselstein, Gemeente Leerdam, Gemeente Lingewaal, Gemeente Lopik, Gemeente Molenwaard, Gemeente Nieuwegein, Gemeente Papendrecht, Gemeente Sliedrecht, Gemeente Vianen, Gemeente Zederik, Gemeente Zwijndrecht, Gemeente Zwolle en Hogeschool Utrecht.
 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website