Projectomschrijving

Vraagstuk

De gemeente Alphen aan den Rijn startte eind 2017 met een pilot Mobility Mentoring® informed werken. In deze aanpak zijn inzichten uit de (hersen)wetenschap vertaald naar instrumenten voor praktische toepassing om inwoners met problemen op meerdere leefgebieden te ondersteunen. Wat levert de aanpak op voor deze inwoners? En hoe verloopt de implementatie?

Onderzoek

De evaluatie van de aanpak in Alphen aan den Rijn is een procesevaluatie. De evaluatie heeft inzicht gegeven in de mate van implementatie van de methode, het bereik van de doelgroep en de vooruitgang van de cliënten. De mate van implementatie is bekeken door middel van zelf-rapportage vragenlijsten ingevuld door medewerkers en gespreksopnames. Het bereik van de interventie is in kaart gebracht door middel van registratie gegevens van de gemeente Alphen aan den Rijn over bijvoorbeeld aanmeldingen en uitval. De vooruitgang is bekeken door middel van vragenlijsten ingevuld door cliënten. Door middel van interviews met cliënten en focusgroepen met medewerkers is inzicht verkregen in welke onderdelen van de methode van toegevoegde waarde zijn en waarom.

Uitkomst

De resultaten laten zien dat deelnemers van de pilot vooruitgang boekten op diverse leefgebieden. Verder geeft het inzicht in de ervaren impact van de aanpak door professionals en deelnemers. Ook de zijn de implementatie van de aanpak en aanbevelingen beschreven.

Product

Mobility Mentoring Eindrapport

Mobility Mentoring Factsheet

Zie ook

Artikel in Trots op je vak: 'We hebben een andere kijk op mensen gekregen'

Het artikel Niet meer met het actielijstje van de professional naar huis uit de artikelenreeks van Divosa (2020).

Betrokken organisaties

Gemeente Alphen aan den Rijn, Platform 31 en het lectoraat Schulden en Incasso van de Hogeschool Utrecht.
 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website