Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Mensen die in armoede leven of schulden hebben en daar niet snel uitkomen, krijgen al gauw het verwijt dat ze onverstandig zijn. Inzichten uit de hersenwetenschappen laten zien waarom: chronische stress, zoals door schulden en armoede, verandert de ‘bedrading’ van het brein van mensen. Dat beïnvloedt het geheugen negatief en maakt dat mensen geen overzicht kunnen krijgen en niet goed meer in staat zijn om doelgericht en probleemoplossend te handelen. De Amerikaanse social work-organisatie EMPath ontwikkelde in nauwe samenwerking met Harvard University, een aanpak die uitgaat van Mobility Mentoring. Deze aanpak combineert het onderwerp armoede met de laatste inzichten vanuit de hersenwetenschap over de effecten van schaarste en armoede en de ontwikkelbaarheid van hersenfuncties. En begeleidt mensen bij de aanpak van hun financiële en sociale problemen. Ook in Nederland kan Mobility Mentoring® bijdragen aan de doorontwikkeling van de dienstverlening door wijkteams en de brede integrale intakes bij gemeenten. In de Amerikaanse stad Boston werd onderzocht hoe Mobility Mentoring® werkt voor mensen met armoede en schulden. Onderzoekers beschreven onder meer hoe die ondersteuning eruit ziet: welke basisprincipes liggen eronder, wat is bijzonder aan deze begeleiding en welke instrumenten worden gebruikt. De resultaten vormen de basis voor een beweging die De Hogeschool Utrecht en Platform31 beginnen om de theoretische inzichten en instrumenten, mentoring en dienstverleningsprincipes ook in Nederland in te zetten.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De resultaten van de verkenning van het project Mobility Mentoring® in de wijk zijn beschreven in het rapport Mobility Mentoring®, een verkenning en eerste vertaling voor de Nederlandse praktijk: www.platform31.nl/publicaties/mobility-mentoring. Naast deze handreiking is er een korte training ontwikkeld voor professionals, waaronder bijvoorbeeld jobcoaches of wijkteamprofessionals. Hiermee kunnen ze kennis maken met inzichten over de effecten van stress en met de principes van op hersenwetenschappen gebaseerde ondersteuning. Alpen aan de Rijn is de eerste gemeente die met de inzichten en instrumenten uit Mobility Mentoring® gaat werken. Verder willen Hogeschool Utrecht en Platform31 theoretische inzichten, dienstverleningsprincipes, de mentoring en instrumenten verder in Nederland inzetten. Ook willen ze de resultaten verder monitoren en evalueren.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Bijna een op de vijf Nederlandse huishoudens heeft risicovolle of problematische schulden. Voor een substantieel deel van deze groep is schuldhulpverlening de enige manier om op afzienbare termijn een schuldenvrije start te maken. De praktijk wijst echter uit dat een groot deel van de huishoudens die wel hulp nodig hebben niet door de intakefase heen komen of tijdens een traject uitvallen. Een belangrijke verklaring hiervoor is dat mensen om in behandeling te komen en te blijven moeten voldoen aan heldere eisen: afspraken nakomen, actieve inzet, geen nieuwe schulden maken.

 

De voornoemde eisen klinken heel logisch maar blijken in de praktijk voor veel mensen met schulden een te grote horde. Het geven dat financiële problemen ons gedrag beïnvloeden lijkt daar een belangrijke verklaring voor te zijn. Door schaarste gaan we bij de dag leven en nemen we minder doordachte beslissingen.

 

In de VS is een veelbelovende interventie ontwikkeld die mensen helpt om de dynamiek van schaarste te doorbreken: Mobility Mentoring (MM). Na een programma van vijf jaar heeft het eerste cohort deelnemers het hele programma doorlopen met mooie resultaten. Meer deelnemers zijn een opleiding gaan volgen (van 1 naar 45%), meer deelnemers zijn gaan werken (van 3 naar 23%) en meer deelnemers zijn een huishoudbudget gaan maken en zich daar aan gaan houden (van minder dan 1 naar 70%).

 

Bij het testen van MM werkt CWU intensief samen met het Center on the Developing Child van Harvard University. CWU is geassocieerd met het Frontiers of Innovation R&D-platform van deze universiteit, waarin wetenschappelijke ideeën worden geïmplementeerd en getoetst in de praktijk. CWU werkt intensief samen met onderzoeksinstituten zoals Ideas42 (gedragseconomie), MDRC (in het doorontwikkelen van de bridge to self suffiency), Mathematica (rapid cycle evaluation) en het Center on Budget and Policy Priorities (www.buildingbetterprograms.org). Het initiatief krijgt ook aandacht van de Wereldbank. Via de World Bank Open Learning Campus wordt het verspreid als voorbeeld van hoe mensen in armoede nut kunnen hebben van programma’s gericht op het verbeteren van hun situatie. De CEO van CWU en drijvende kracht achter het initiatief – Dr Elisabeth Babcock - heeft een TEDxBeaconStreet lezing over het initiatief gehouden. In 2013 won zij de World of Difference award van de International Alliance for Women. Haar artikel Rethinking Poverty dat in 2014 over de aanpak werd gepubliceerd in het Stanford Social Innovation Review is genoemd als één van de meest invloedrijke artikelen van dat jaar. De uitkomsten van het MM programma zijn dermate robuust dat de staat Massachusetts het model propageert voor het Transitional Aid to Families with Dependent Children (TAFDC)-programma.

 

Met deze subsidieaanvraag wordt beoogd om MM beter te leren kennen, de aanpak te introduceren in Nederland en uit te werken hoe deze kan worden toegepast in de schuldhulpverlening. Daarbij wordt specifiek aandacht besteed aan de vraag hoe MM kan worden verwerkt in de erkende basismethodiek Krachtwerk van Judith Wolf. Ook wordt verkend of er aanpassingen nodig zijn bij toepassing van MM bij mensen met een (ernstig) psychiatrische aandoening (EPA) omdat mensen die daarmee kampen in verhouding erg vaak problematische schulden hebben en er vaak niet in slagen om de intakefase van de schuldhulpverlening te doorlopen.

 

Het project resulteert in vier producten: een Nederlandstalige theoretische onderbouwing, een beschrijving van het model van MM, naar de Nederlandse context vertaalde hulpmiddelen en materialen en een (eenvoudige) trainingsmodule. De theoretische onderbouwing en de beschrijving van de toepassing van MM in Nederland worden opgeleverd in een netjes opgemaakte en gedrukte uitgave van 300 stuks. Na afronding van het project wordt er via verschillende kanalen aandacht gevraagd voor de vier opbrengsten.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website