Projectomschrijving

Vraagstuk

Bijna 1 op de 5 Nederlandse huishoudens heeft risicovolle of problematische schulden. Een groot deel van deze huishoudens lukt het niet om in de schuldhulpverlening te komen en te blijven, want door financiële problemen gaan mensen zich anders gedragen. De interventie Mobility Mentoring (in de Verenigde Staten ontwikkeld) helpt mensen met schulden bij het stellen van doelen, een langere termijn oriëntatie en het omgaan met tegenslag.  Hoe kan Mobility Mentoring toepasbaar worden gemaakt voor de Nederlandse praktijk?

Onderzoek

De eerste stap bestond uit het doorgronden van hoe Mobility Mentoring (MM) wordt toegepast en wat de werkzame bestanddelen zijn. Hiervoor werd er onder andere een werkbezoek gebracht aan de Verenigde Staten. Met gemeenten en cliëntenvertegenwoordigingen is uitgewerkt hoe MM kan worden ingezet bij de schuldhulpverlening in Nederland. Vervolgens zijn deze resultaten gepresenteerd aan het veld en bijgesteld.

Resultaat

Mobility Mentoring kan bijdragen aan een grotere effectiviteit in de uitvoering in Nederland. Niet alleen op het gebied van schulden, maar ook om mensen met bijvoorbeeld werkloosheid of gezondheidsproblemen weer economisch zelfredzaam te maken. Er is grote interesse en de eerste gemeenten zetten de eerste stappen om de aanpak in te zetten.

Producten

Zie ook

Artikel Trots op je vak: Mobility Mentoring helpt klanten in armoede uit het drijfzand

Betrokken organisaties

Gemeente Rotterdam, Regionale sociale dienst Kromme Rijn Heuvelrug, Platform 31, Hogeschool Utrecht, Erasmus MC, Radboud UMC en CVD Cliëntenraad.
 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website