Projectomschrijving

Vraagstuk

Een onderschatte barrière voor succesvolle arbeidsparticipatie wordt gevormd door het stigma op psychische aandoeningen, ook in de gemeentelijke praktijk. Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat veel werkgevers negatieve vooroordelen hebben. Werkzoekenden staan daarmee voor het dilemma wel of niet open te zijn over hun psychische gezondheidsproblemen. In Engeland is een beslishulp ontwikkeld die mensen helpt bij het maken van een verstandige keuze rond dit dilemma. De beslishulp is een brochure waarin voorlichting wordt gegeven over voor-en nadelen van openheid, en enkele ‘huiswerkopdrachten’ worden gegeven die stimuleren tot nadenken en verkennen wat men zelf belangrijk vindt. Het idee is dat mensen zelf het beste deze keuze kunnen maken, maar dat ondersteuning hierbij zeer behulpzaam kan zijn. Leidt inzet van de beslishulp ertoe dat meer mensen met psychische problemen betaald werk vinden dan bij de gebruikelijke begeleiding in de gemeentelijke praktijk? Is de inzet van de beslishulp in de kosteneffectief? Bij wie, onder welke omstandigheden en op welke manier werkt de beslishulp optimaal of juist minder goed, en waarom?

Onderzoek

Eerst worden twee grote groepen met elkaar vergeleken: professionals en hun werkzoekenden waar de beslishulp wel wordt gebruikt (experimentele groep), en professionals en hun werkzoekenden waar de beslishulp niet wordt gebruikt (controle groep). Door verklarend, kwalitatief onderzoek wordt duidelijk wie waar behoefte aan heeft en welke omstandigheden van belang zijn voor een succesvolle arbeidsparticipatie.

Uitkomst

Het algemene doel van het project is om zoveel mogelijk mensen met psychische problemen uit de gemeentelijke praktijk blijvend aan betaald werk te helpen met behulp van de beslishulp. Indien de beslishulp de verwachtte positieve effecten laat zien, levert het project een praktische, kosten-effectieve, gebruiksvriendelijke en evidence based methodiek op voor de praktijk. Samen Sterk zonder Stigma wil graag de methodiek borgen en in de toekomst de training geven aan organisaties en professionals die er mee willen werken.

Producten

Het project zal uitmonden in vijf wetenschappelijke, internationale artikelen (gebundeld in een proefschrift) en een Nederlandstalig artikel voor re-integratieprofessionals en/of managers en beleidsmakers. Aan het eind van het project wordt een landelijk symposium georganiseerd waar de uitkomsten van het onderzoek worden gepresenteerd.

Artikel studie protocol "Evaluation of an intervention to support decisions on disclosure in the employment setting (DECIDES): study protocol of a longitudinal cluster-randomized controlled trial"

Video Gevolgen en Ervaringen Stigma en Werk

Zie ook

Artikel 'Tweederde leidinggevenden heeft bedenkingen bij aannemen van werknemers met psychische problemen'

Betrokken organisaties

Gemeente’s Hertogenbosch, gemeente Best, gemeente Eindhoven, Tilburg University, Samen Sterk zonder Stigma, Ondernemers- en Werkgeversnetwerk De Normaalste Zaak, Arbeidsdeskundig Kennis Centrum en FAMEUS Centrum voor Herstel Ontwikkeling Ontplooiing.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website