Projectomschrijving

Vraagstuk

Gemeenten willen de zelfredzaamheid en (arbeids)participatie van hun inwoners vergroten. Een belangrijk aspect daarvan is de toeleiding naar betaald werk. Hierbij is het een uitdaging om integrale aanpakken te ontwikkelen voor mensen met een meervoudige ondersteuningsbehoefte. De centrale vraag in dit project was wat effectieve werkwijzen zijn om tot een integrale aanpak te komen, rekening houdend met enerzijds de behoeften en mogelijkheden van de inwoners en anderzijds het wetgevend kader (o.a. Wmo en Participatiewet).

Onderzoek

In dit project is bij drie regionale samenwerkingsverbanden een integrale aanpak ontwikkeld. Hiervoor hebben bij drie gemeenten onderzoekers, professionals, beleidsmakers en inwoners samengewerkt om een effectieve integrale werkwijze te ontwikkelen. Kennis is verkregen uit ‘ontwikkelwerkplaats’ bijeenkomsten (een variant op de community of practice) en verdiepende interviews met inwoners, professionals en beleidsmakers.

Uitkomst

Aan de hand van dit onderzoek zijn verschillende succesfactoren geïdentificeerd die van belang zijn voor een integrale aanpak. Deze zijn onder te verdelen in de thema’s: inwoner, professional, organisatie en beleid/bestuur. Zo is het organiseren van intensieve samenwerking tussen professionals van sociale (wijk)teams en professionals van werk en inkomen (klantmanagers) waarbij ze de inwoner betrekken een belangrijke voorwaarde voor een effectieve aanpak. Op deze manier kunnen professionals hun kennis en expertise vanuit de Wmo en Participatiewet bundelen en ervaren inwoners meer ‘regie’ over de ondersteuning die ze krijgen.

Producten

Eindrapportage Lokaal en integraal werken

Praatplaat 'Samen integraal bouwen aan participatie'

Tussenevaluatie Lokaal en integraal werken

Deelrapportage Houten

Deelrapportage Wijk bij Duurstede

Deelrapportage Woerden

Zie ook

Betrokken organisaties

Gemeente Houten, Gemeente Wijk bij Duurstede, Gemeente Woerden, Hogeschool Utrecht en Movisie.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website