Projectomschrijving

Vraagstuk

Gemeenten willen de zelfredzaamheid en participatie van hun inwoners vergroten. Een belangrijk aspect daarvan is de toeleiding naar betaald werk. Een uitdaging is het ontwikkelen van integrale aanpakken om dit zo effectief mogelijk te kunnen doen. Centrale vraag in dit project is wat effectieve werkwijzen zijn om tot een integrale aanpak te komen, waarbij de behoeften en mogelijkheden van de cliënt centraal gesteld worden.

Onderzoek

Dit project beschrijft de wijze waarop drie regionale samenwerkingsverbanden een integrale aanpak te ontwikkelen. In drie ‘ontwikkelwerkplaatsen’ werken onderzoekers, professionals en ervaringsdeskundigen samen. Aan de hand van systematische casuïstiekbespreking en het Participatiewiel (Movisie) wordt gezocht naar integrale aanpakken. De kennis wordt verkregen uit de casuïstiekbesprekingen tussen professionals vanuit verschillende domeinen, de feedback van wetenschappers/experts daarop en het systematisch opbouwen van casuïstiekdossiers.

Uitkomst

Het project levert beschrijvingen op van de ontwikkelde aanpakken en een analyse van generiek werkzame factoren. Middels dit onderzoek wordt in beeld gebracht in welke mate de werkwijze succesvol is (vaststellen van de werkzame ingrediënten), welke mogelijkheden tot verbetering er zijn (en deze gaandeweg ook doorvoeren). Ook biedt het project de mogelijkheid kennis uit te wisselen met andere praktijken om daarmee de werkwijzen te verrijken.

Producten

Resultaten worden o.a. overdraagbaar gemaakt via publicaties, conferenties en websites.

Betrokken organisaties

Gemeente Houten, Gemeente Wijk bij Duurstede, Gemeente Woerden, Hogeschool Utrecht en Movisie.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website