Projectomschrijving

Vraagstuk

Voor jongeren van 15 tot 27 jaar in de uitstroomfase van het voortgezet speciaal onderwijs (VSO), praktijkonderwijs (PrO) en het Entreeonderwijs is doorstroom naar werk of vervolgonderwijs niet altijd vanzelfsprekend. Noord-Limburgse samenwerkingsverband Baanwijs (tussen gemeenten, onderwijs en UWV) is een voorbeeld van een ‘good practice’ als het gaat om het oppakken en begeleiden van kwetsbare jongeren van school naar vervolgonderwijs, werk, een passende dagbesteding of een toeleidingstraject middels een integrale benadering. Wat zijn de werkzame elementen en randvoorwaarden die een integrale aanpak zoals Baanwijs effectief maken? Wat werkt effectief in het begeleiden van jongeren van school naar werk?

Onderzoek

Een integrale samenwerking tussen onderwijs, ondernemers en overheid wordt vaak als oplossingsrichting genoemd voor het oppakken en begeleiden van kwetsbare jongeren van school naar werk. Het doel van dit onderzoek is om hiervoor handvatten te bieden voor gemeenten en andere organisaties in Nederland.

Uitkomst

De belangrijkste succesfactoren in het toeleiden van kwetsbare jongeren van school naar werk zijn in dit onderzoek in kaart gebracht. In het onderzoek is beoordeeld op welke punten Baanwijs slaagt, en op welke punten nog ruimte is voor verbetering. Een sterk punt van de aanpak is de samenwerking: door de afspraken en de gekozen werkwijze is er sprake van succesvolle samenwerking rondom de jongeren tussen de verschillende disciplines en tussen de verschillende betrokken partijen. Belangrijke ingrediënten voor dat succes zijn de regierol van de talentmanager en de wijze waarop de netwerken worden verbonden. In de handreiking zijn de succesfactoren van de Baanwijsaanpak samengevat en vertaald naar tips, aangevuld met voorbeelden uit andere regio’s.

Producten

Betrokken organisaties

Gemeente Venlo, gemeente Beesel, gemeente Bergen, gemeente Gennep, gemeente Horst aan de Maas, gemeente Peel en Maas, gemeente Venray, Berenschot B.V. en Onderwijsgroep Buitengewoon.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website