Projectomschrijving

Vraagstuk

Jongvolwassenen (16-27 jaar) met multiproblematiek, waaronder delinquent gedrag, vormen een zeer complexe groep voor gemeenten. Ze zijn vaak ongediplomeerd, hebben schulden en op de arbeidsmarkt hebben ze weinig kansen. Voor professionals is het lastig om met deze groep jongvolwassenen te werken. Ze zijn vaak moeilijk te bereiken en te motiveren en daarnaast moeten professionals zich aan veel en soms tegenstrijdige regels houden. Om de integrale werkwijze in deze context te verstevigen is kennis nodig over de achtergrond van deze moeilijke groep, over aanknopingspunten voor het creëren van kansen en over het maatschappelijk belang van het effectief omgaan daarmee. Centraal in dit project staat een werkwijze tot het identificeren van lokaal aanwezige knelpunten en de methode van casusoverleg. Ook worden de ervaringen vanuit de deelnemende gemeenten gedeeld over wat werkt, voor wie, wanneer en waarom?

Onderzoek

Het onderzoek bestaat uit vier fasen: een inventarisatie-, een terugkoppelings-prioriterings-, een scenario-ontwikkel-, en een synthese fase. Casuïstiekbesprekingen vormen de kern van het integraal werken voor gemeenten. Aansluitend bij deze casusbesprekingen
wordt in dit project op gestructureerde wijze via observaties, interviews en vanuit de wetenschappelijke literatuur, informatie verzameld om af te leiden op welke punten versterking nodig is. Samen met de praktijk wordt vervolgens een hierop afgestemd innovatiescenario ontwikkeld.

Uitkomst

Met dit project wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een breed bruikbaar product voor gemeenten waarin op toegankelijke wijze een methode is beschreven voor het identificeren van lokaal aanwezige knelpunten voor een integrale aanpak, en hoe gezamenlijk tot versterking te komen van die integrale casuïstische aanpak van jongvolwassenen met multiproblematiek, waaronder politie en/of justitiecontact.

Producten

Resultaten worden verwerkt in trainingen, online handreikingen, publicaties en conferenties.

Presentatie Persoonsgericht Aanpak

Betrokken organisaties

Gemeente Hilversum, Gemeente Zeist, Gemeente Veenendaal, Gemeente Wijk bij Duurstede en Hogeschool Utrecht.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website