Projectomschrijving

De gemeente Hengelo kent sinds jaar en dag integraal klantmanagement, waarbij de klantmanagers integraal verantwoordelijk zijn voor de intake, het verstrekken van de uitkering, de controle en de re-integratie ondersteuning. Deze werkwijze heeft voordelen, zo heeft de klant een vast aanspreekpunt en weet de klantmanager precies waar de klant staat. In de beginfase is echter sprake van een sterke nadruk op controle en toetsing (rechtmatigheid). Klanten én klantmanagers ervaren deze fase vaak als belemmerend om echt aan de slag te kunnen gaan met participeren (doelmatigheid). In dit project wordt onderzocht hoe dit (begin)proces verbeterd kan worden door een snellere focus op doelmatigheid. Dit kan o.i. bijvoorbeeld door het ontwikkelen van een digitale en interactieve aanvraag, gedeeltelijke specialisatie van klantmanagers, gericht verbeteren van gesprekstechnieken en meer keuzemogelijkheden voor onze klanten. Een kanteling dus van de dienstverlening en dienstverlener.

Producten

Presentatie leerbijeenkomst gemeente Hengelo

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website