Projectomschrijving

Vraagstuk

Gemeenten zijn verantwoordelijk om mensen met een arbeidsbeperking, die wel (gedeeltelijk) kunnen werken, naar werk te begeleiden. Gemeenten willen de kwaliteit en effectiviteit van hun dienstverlening voor deze klantgroep vergroten door zoveel mogelijk evidence-based te werken. In dit onderzoek wordt onderzocht welke vorm van begeleiding het meest effectief is om deze groep aan het werk te krijgen en te houden: Individual Placement and Support (IPS), de Participatieve Aanpak (PA), of een combinatie van beide. Met IPS worden mensen zo snel mogelijk in werk geplaatst en vervolgens op het werk getraind en begeleid. De PA is erop gericht om belemmeringen om aan het werk te gaan weg te nemen. Wat is het effect van IPS, PA en IPS+PA in de gemeentelijke uitvoeringspraktijk op duurzame arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking, maar met arbeidsvermogen? Welke elementen werken, voor wie, wanneer en waarom?

Onderzoek

Dit project betreft een kwantitatief effectiviteitsonderzoek in combinatie met verklarend onderzoek. In een veldexperiment worden de begeleidingsvormen IPS en de PA met elkaar vergeleken. De ontwikkeling van deelnemers wordt gedurende meerdere jaren gevolgd met gegevens uit de gemeentelijke administratie en vragenlijsten. In interviews met betrokkenen wordt achterhaald waarom specifieke begeleiding werkt, voor wie en onder welke omstandigheden.

Uitkomst

Het onderzoek richt zich op het vergroten en bundelen van kennis over effectiviteit en implementatievoorwaarden van de evidence-based IPS en PA interventies binnen de gemeentelijke uitvoeringspraktijk. De behoefte aan een reguliere, vaste baan is erg groot binnen de doelgroep omdat dit bijdraagt aan hun gevoel van stabiliteit en eigenwaarde. Het ultieme doel van dit project is dan ook dat meer mensen met een arbeidsbeperking, maar met arbeidsvermogen, sneller duurzaam in regulier werk terechtkomen.

Producten

Dit project resulteert in onder andere een onderzoeksrapportage, een slotconferentie met workshops en een kosten-batenanalyse.

Betrokken organisaties

Gemeente Amsterdam, VU Medisch Centrum, Kenniscentrum Phrenos, Universitair Medisch Centrum Groningen en GGZinGeest. 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website