Projectomschrijving

Vraagstuk

Het doel van dit project is inzicht te krijgen in de werkzame en effectieve principes van integrale hulp- en dienstverlening in het sociaal domein waarbij klantmanagers Werk en Inkomen zijn betrokken. Er bestaat namelijk nog geen duidelijk definitie van het begrip integrale dienstverlening. Wat verstaan klanten, sociale professionals en klantmanagers Werk en Inkomen onder integrale aanpak? En wat zijn volgens hen de werkzame en effectieve principes?

Onderzoek

Het onderzoek vond plaats bij vier verschillende Werkplaatsen Sociaal domein: Flevoland, Utrecht, Zwolle en Groningen. Er zijn focusgroepen en interviews gehouden met klanten, professionals en klantmanagers. Daarnaast heeft een literatuuronderzoek plaatsgevonden. Het bij elkaar brengen van verschillende typen kennis (wetenschappelijke kennis, praktijkkennis en klantenkennis) was niet alleen bedoeld om de betrouwbaarheid en validiteit van die kennis te vergroten, maar vooral om een stimulans te geven aan de toepasbaarheid van deze kennis. Er zijn bij alle stakeholders beelden over integraal werken en de werkzame bestanddelen ervan verzameld en geanalyseerd. 

Uitkomst

De verzamelde beelden en de bestudeerde literatuur laten zien dat eenduidige bewezen effectieve uitspraken ten aanzien van werkzame principes vrijwel ontbreken en dat echte integraliteit naar het zich laat aanzien nooit volledig bereikt kan worden. De kennissynthese brengt de bestaande beelden en de betekenis die men eraan geeft goed in beeld en biedt daarmee aanknopingspunten voor een verbetering van de uitvoeringspraktijk.

Producten

Op basis van de resultaten worden onderwijsmodules ontwikkeld en verspreid via de kanalen van de Werkplaatsen Sociaal Domein. De betrokken Werkplaatsen en de daaraan verbonden lectoraten brengen tevens de opbrengst van het onderzoeksproject onder de aandacht van de participerende gemeenten en instellingen en zal er een workshop worden georganiseerd.

Lees het rapport: De vele beelden van Integraal werken

Betrokken organisaties

Hanzehogeschool Groningen, Hogeschool Utrecht, Hogeschool Viaa en Hogeschool Windesheim Flevoland.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website