Projectomschrijving

Vraagstuk

De gemeenten Lelystad en Borger-Odoorn streven ernaar dat mensen met een beperking gelijke kansen krijgen op het vinden van een baan. Zij willen met nieuwe kennis aanvullende tools op het bestaande handelingsrepertoire ontwikkelen.  Dit project had als doel om effectieve handvatten te ontwikkelen voor het begeleiden van mensen met een beperking naar passende reguliere arbeid, waarbij deze doelgroep centraal staat. Daarbij is gekeken naar wat de ervaringen van mensen met een beperking en afstand tot de arbeidsmarkt betekenen voor het handelen van professionals ‘werk en inkomen’. Wat moet er gedaan worden om te zorgen dat mensen met een beperking en afstand tot de arbeidsmarkt gelijke kansen hebben op het vinden van passende reguliere arbeid als mensen zonder deze problematiek?

Onderzoek

In dit project is allereerst op basis van een literatuurstudie naar wetenschappelijk getoetste modellen nieuwe kennis opgedaan die bruikbaar is bij het ontwikkelen van alternatieve instrumenten vanuit het klantenperspectief. Door middel van een actieleertraject hebben de doelgroep, werkgevers en professionals uit het sociaal domein en ‘werk en inkomen’ deelgenomen aan dit onderzoek. Hierbij zijn casussen, waarin de ervaringen van de doelgroep zijn weergegeven, voorgelegd aan integrale teams van professionals.

Uitkomst

Dit onderzoek heeft kennis opgebracht over ervaringen en het perspectief van klanten met een beperking en een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook is inzicht verkregen in de werkwijze van professionals en werkgevers voor mensen met een beperking te begeleiden richting en tijdens werk. Daarnaast is met het actieleertraject van dit project bewustwording onder professionals en werkgevers gegenereerd over hun handelingswijzen. Op basis van dit onderzoek is een aanvullende werkwijze, de Vraagkanteling, ontwikkeld voor begeleiding naar een meer duurzame werkplek voor de doelgroep. De werkwijze is gericht op het bieden van effectieve handelingsopties aan professionals en werkbegeleiders. Ook draagt het bij aan bewustwording van het eigen handelen, denken en overtuigen en daarmee aan de professionalisering van het werkveld.

Producten

Eindrapport

Factsheet De Vraagkanteling

Module Vraagkanteling

Zie ook

Betrokken organisaties

Gemeente Almere, Gemeente Borger-Odoorn, Gemeente Dronten, Gemeente Groningen, Gemeente Lelystad, Gemeente Noordoostpolder, Gemeente Urk, Gemeente Zeewolde, Christelijke Hogeschool Windesheim en Hogeschool Windesheim Flevoland.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website