Projectomschrijving

Vraagstuk

De Nieuwe Toekomst (DNT) richt zich op vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld en heeft tot doel hen een toekomstperspectief te bieden en naar werk te begeleiden. De interventie bestaat uit een groepstraining, gevolgd door een periode van individuele coaching. Tijdens de groepstraining formuleren de deelnemers samen met twee professionele trainers een passend toekomstperspectief. Na de training worden de deelnemers aan coaches gekoppeld die hen begeleiden in de vervolgstappen op weg naar betaald werk. De steun die de deelnemers van hun coaches krijgen kan variëren van samen een cv maken tot meegaan naar instanties. Het uiteindelijke doel is dichter bij financiële zelfstandigheid komen en bescherming bieden tegen (herhaling van) huiselijk geweld. Is DNT, in vergelijking met de reguliere dienstverlening, effectief m.b.t. (arbeids)participatie van vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld?

Onderzoek

De studie naar DNT geeft inzicht in de effectiviteit van de interventie en verklaringen voor de gevonden effecten. In dit onderzoek worden 300 vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld in 10 gemeenten gevolgd. Er wordt onderzocht of deze doelgroep door dit project: 1) meer op de arbeidsmarkt participeren, 2) minder gebruik maken van hulpverlening, en 3) minder huiselijk geweld ondervinden

Uitkomst

De primaire uitkomstmaat is het verkrijgen en behouden van zo regulier mogelijk, betaald werk. De secundaire uitkomsmaten van dit onderzoek zijn participatie, gezondheid(sbeleving) en herhaling van geweld.

Producten

Het onderzoek leidt tot een rapportage, die via een webspecial en bijeenkomsten wordt verspreid.

Literatuurstudie 'Financiële (on)afhankelijkheid van vrouwen en partnergeweld: wat is het verband?

Zie ook

Arikel 'Financiële (on)afhankelijkheid van vrouwen en partnergeweld'

Betrokken organisaties

Atria - Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis, i.s.m. Panteia, Universiteit van Amsterdam en Stichting 180. Het onderzoek wordt uitgevoerd in de gemeenten Amsterdam, Zwolle, Maastricht, Rotterdam, Leiden, Zaanstad, Enschede, Leeuwarden, Haarlem, Apeldoorn, Heerlen, Den Haag, Utrecht, Almaar, Emmen en Groningen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website