Projectomschrijving

Vraagstuk

Eén op de vijf vrouwen in Nederland is ooit fysiek mishandeld door een partner of ex-partner (FRA, 2014). Economische afhankelijkheid is één van de risicofactoren van (herhaling van) partnergeweld en er zijn indicaties dat participatie bevorderlijk is voor het herstel ná partnergeweld (Bouma, Berry & Römkens, 2021). De interventie Nieuwe Toekomst (DNT) richt zich op het bevorderen van participatie en economische zelfstandigheid van vrouwelijke slachtoffers van partnergeweld.

Onderzoek

Van 2018-2021 voerde Atria een mixed methods onderzoek uit naar de effectiviteit en werkzame mechanismen van DNT. In de effectmeting is in acht interventie- en acht controlegemeenten een survey uitgezet onder vrouwelijke slachtoffers van partnergeweld (n=137, vijf metingen, 1,5 jaar). Gelijktijdig is een procesevaluatie uitgevoerd en zijn interviews afgenomen met stakeholdersgroepen ‘hulpverlening’, ‘re-integratie’ en ‘DNT’ (n=51) en met deelneemsters (n=12) en zijn twee DNT-groepen geobserveerd.

Uitkomst

Er zijn geen significante effecten gevonden. Wel is de richting van de gevonden effecten in lijn met de hypotheses, zet het aanbieden van DNT (door een reeks werkzame mechanismen) een sociaal proces in gang richting de gewenste uitkomsten en is het zeer plausibel dat DNT leidt tot toename van economische zelfstandigheid en controle over het eigen leven. De bevindingen zijn opgenomen in het rapport ‘Een nieuwe toekomst voor slachtoffers van (ex-)partnergeweld’ (Bouma & Steijaert, 2022), welke afsluit met aanbevelingen voor doorontwikkeling en implementatie.

Producten

Op de webpagina van de Nieuwe Toekomst is meer informatie te vinden over de interventie, het evaluatieonderzoek mechanismen en gerelateerd onderzoek. 

Literatuurstudie 'Financiële (on)afhankelijkheid van vrouwen en partnergeweld: wat is het verband?

Rapportage effectmeting 'Een nieuwe toekomst voor slachtoffers van (ex-)partnergeweld'

Infographic samenvatting onderzoek

Zie ook

Artikel Sociale vraagstukken 'Financieel onafhankelijk zijn beschermt vrouwen niet per se tegen partnergeweld'

Presentatie 'Uitkomsten evaluatie De Nieuwe Toekomst'

Artikel 'Economisch zelfstandig en (niet) beschermd tegen partnergeweld:hoe het complexe verband tussen economische zelfstandigheid en partnergeweld de noodzaak van gendersensitief beleid onderstreept'

Betrokken organisaties

Atria - Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis, i.s.m. Panteia, Universiteit van Amsterdam en Stichting 180. Het onderzoek is uitgevoerd in de gemeenten Alkmaar, Amsterdam, Apeldoorn, Den Haag, Enschede, Emmen, Groningen, Haarlem, Heerlen, Leeuwarden, Leiden, Maastricht, Rotterdam, Utrecht, Zaanstad en Zwolle.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website