Projectomschrijving

Vraagstuk

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de re-integratie van mensen met psychische problemen en zoeken interventies waarmee deze geholpen worden. Groene re-integratie is veelbelovend. Het sluit aan bij het inzicht dat groen bijdraagt aan het herstel van mensen met psychische problemen. Voorbeelden van groene praktijken zijn landschapsonderhoud, zorgboerderijen en wijktuinen. Het inzichtelijk maken van de werkzame principes van groene re-integratie staat in dit onderzoek centraal.

Onderzoek

Steeds meer initiatieven combineren op lokaal niveau sociale doelen met ondernemerschap. Betrokken gemeenten hebben behoefte aan onderbouwing van de groene re-integratie praktijk en behoefte aan inzicht in de werkzame elementen en de effecten. Het doel van het project was daarom kennis over groene re-integratie interventies te vergroten, het van elkaar leren en verder uitrollen en opschalen van de groene interventies.

Uitkomst

De groep mensen met psychische problemen is divers en er zijn verschillende soorten trajecten met verschillende doelen. Belangrijke kwaliteiten van de initiatieven zijn: de betrokken en deskundige manier van begeleiden, het onderdeel zijn van een groep, gevarieerd, zinvol, concreet werk met planten en de groene prikkelarme omgeving die reflectie stimuleert. Gemeenten zien veel kansen voor re-integratie in het groen. Met groene initiatieven kunnen gemeenten verschillende doelen met elkaar verbinden. Het gaat om het koppelen van zorg, re-integratie en participatie met de kwaliteit van de leefomgeving, groenbeheer en sociale cohesie. Toch zijn er nog verschillende knelpunten die verdere toepassing van groene re-integratie in de weg staan. Het project heeft geleid tot diverse adviezen voor gemeenten en groene re-integratie initiatieven.

Producten

Zie ook:

Artikel Trots op je vak: Het werk is er al en is makkelijk aan te passen

Betrokken organisaties

Gemeente Utrecht, gemeente Amsterdam, gemeente Arnhem, gemeente Renkum, gemeente Wageningen, Wageningen Universiteit, Dienst Landbouwkundig Onderzoek en Trimbos-instituut.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website