Projectomschrijving

Vraagstuk

Psychische klachten, zoals depressie en angst, komen veel voor onder werklozen. Dit belemmert hen in het vinden van betaald werk wat op haar beurt de psychische klachten in stand houdt. De huidige praktijkvoering van re-integratie en die van de GGZ zijn vooralsnog onvoldoende ingericht op adequate ondersteuning bij re-integratie van werklozen met depressie- en angstklachten. In dit project volgen werklozen de online GripOpWerk-groepscursus, een combinatie van een online cursus voor depressie- en angstklachten, verrijkt met re-integratie-elementen. Zo is er aandacht voor hoe de stemming re-integratieactiviteiten kan belemmeren. Hoeveel cliënten vinden en behouden middels deze cursus een reguliere betaalde baan? In welke mate stijgen zij op de participatieladder? Wat is de tevredenheid van de doelgroep, klantmanagers en GGZ-professionals over GripOpWerk (GOW)?

Onderzoek

Middels zowel kwantitatieve als kwalitatieve data wordt onderzocht welke factoren bijdragen aan de toepasbaarheid en effectiviteit van de interventie en welke belemmerend werken. In dit onderzoek worden gegevens uit het cliëntvolgsysteem van de gemeenten geraadpleegd en online vragenlijsten en interviews afgenomen bij de klantmanagers en de GGZ-professionals.

Uitkomst

GOW is ontwikkeld voor werkloze bijstandsgerechtigden met milde tot matige depressieklachten en eventuele co-morbide angstklachten, die door de gemeentelijke sociale dienst naar werk worden begeleid. GOW is gericht op re-integratie en op vermindering van psychische klachten met als doel: het vinden en behouden van regulier betaald werk. De gemeenten krijgen nu een belangrijke rol bij het implementeren van de interventie, waarbij de klantmanagers en GGZ professionals met elkaar samenwerken.

Producten

Het onderzoek resulteert in een rapport met resultaten en aanbevelingen (inclusief een hoofdstuk over de betekenis van de resultaten voor cliënten), er wordt een handleiding opgeleverd voor klantmanagers en GGZ-professionals over samenwerken, en publicatie(s). Daarnaast worden resultaten verspreid via kanalen zoals e-zines, websites en congressen.

Betrokken organisaties

Gemeente Diemen, gemeente Almere, gemeente Nijmegen en Trimbos-instituut.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website