Projectomschrijving

Vraagstuk

Psychische klachten komen veel voor onder werklozen en belemmert hen in het vinden van betaald werk. De huidige praktijk van re-integratie en de GGZ zijn nog onvoldoende ingericht op de juiste ondersteuning. Daarom werd het online aanbod Grip Op Werk (GOW) met begeleiding door een getrainde GGZ-professional geïmplementeerd en geëvalueerd bij vier gemeenten. GOW bestaat uit 8 sessies en is gericht op het verminderen psychische klachten en het vergroten van werkzoekvaardigheden. Hoeveel cliënten vinden en behouden middels deze cursus een reguliere betaalde baan? In welke mate stijgen zij op de participatieladder? Wat is de tevredenheid van de doelgroep, klantmanagers en GGZ-professionals over GripOpWerk (GOW)?

Onderzoek

In dit project werden zowel kwalitatieve en kwantitatieve methoden gebruikt. Er zijn trainingsmaterialen en handleidingen ontwikkeld, klantmanagers en GGZ-professionals getraind. Verder werd er een voormeting en 3 nametingen uitgevoerd. Ook zijn er werkbezoeken bij participerende gemeenten uitgevoerd om beter zicht te krijgen op de caseload van de klantmanagers en de geschiktheid ervan voor GOW.

Uitkomst

Ondanks wijzigingen in het plan van aanpak is niet het beoogde aantal deelnemers geïncludeerd. Hierdoor konden de geplande analyses niet worden uitgevoerd. De doelgroep bleek minder geschikt voor het volgen van een online groepscursus door het ontbreken van digitale- en schrijfvaardigheden, het niet beheersen van de Nederlandse taal, of door ernstige (multi-)problematiek. Daarbij wordt niet uitgesloten dat, ondanks alle acties, GOW niet voldoende op het netvlies van klantmanagers heeft gestaan. Professionals lijken wel warm te lopen voor GOW, maar stellen voor om de vindplaatsen en de doelgroep te verbreden om zo de personen te bereiken die baat kunnen hebben van de aanpak.

Producten

In dit project zijn handleidingen en trainingsmaterialen ontwikkeld voor klantmanagers en GGZ-professionals. Verder zijn de resultaten en bevindingen verspreid via nieuwsbrieven van het Trimbos.

Nieuwsbericht 'Online groepscursus 'Grip Op Werk' helpt werklozen met stemmingsklachten'

Betrokken organisaties

Gemeente Diemen, gemeente Almere, gemeente Nijmegen en Trimbos-instituut.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website