Projectomschrijving

Vraagstuk

De veronderstelling is dat jongeren tenminste een diploma op niveau 2 moeten halen om aansluiting te vinden bij de eisen van de arbeidsmarkt. Niet alle jongeren lukt het een mbo-2 opleiding of hoger te starten en af te ronden. De regionale opleidingscentra bieden hun entree-opleidingen op mbo-1 niveau aan. Een relatief nieuwe vorm van entree-onderwijs is het Gildeleren. Het Gildeleren is in belangrijke mate als een duale opleiding vorm gegeven: de opleiding vindt zelfs volledig bij een werkgevers plaats. Het Gildeleren is nog niet wetenschappelijk onderzocht. Is het inderdaad effectiever in de overgang van school naar werk dan andere vormen van entree-onderwijs dan de reguliere entree-opleidingen?

Onderzoek

De eerste vraag rond het Gildeleren is, of het inderdaad – in termen van overgang van school naar werk – effectiever en efficiënter is dan andere vormen van entree-onderwijs. Als dat zo is, is het waarschijnlijk dat dat te maken heeft met de prominent rol van werkgevers in dat Gildeleren. De tweede vraag is, waarom werkgevers in het Gildeleren toch een baan aanbieden aan een doelgroep, die (blijkbaar nog) niet interessant is voor een reguliere leerplaats in de beroepsbegeleidende leerweg op niveau 2.

Uitkomst

Het onderzoek kan aanvullende inzichten genereren voor het internationale wetenschappelijke discours over kosten-baten analyses van de participatie van werkgevers in duale opleidingen en het stimuleren van opleidings- en arbeidsparticipatie aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Er wordt ook kennis verzameld over de motieven en afwegingen van werkgevers om te investeren in de opleiding van deze doelgroep.

Betrokken organisaties

Gemeente Aa en Hunze, Gemeente Assen, Gemeente Tynaarlo, Werkplein Drentsche Aa, Drenthe College, Groentotaal A. de Boer, Hanzehogeschool Groningen en UWV.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website