Projectomschrijving

Vraagstuk

Sinds 2014 financiert de gemeente Rotterdam drie veelbelovende interventies: Nieuw Perspectief, Tops4Jobs en Heilige Boontjes. De interventies ondersteunen kwetsbare, werkloze jongeren vanaf 18 jaar bij het vinden van werk of het teruggaan naar school. Wat zijn de werkzame mechanismen van drie interventies die gebruikt worden door de gemeente Rotterdam?

Onderzoek

Het hoofddoel van het onderzoek was om de gemeente Rotterdam, uitvoerders van re-integratie en andere belanghebbenden beter inzicht te verschaffen in de werking van interventies die zich richten op activering van kwetsbare werkloze jongeren naar werk of onderwijs. Een nevendoel was om op basis van dit inzicht een onderbouwing voor het effectiviteitsniveau van deze interventies te formuleren.

Uitkomst

Veranderingen bij jongeren zoals vergroting van zelfvertrouwen, ontwikkeling van motivatie en vergroting van het sociale netwerk vergroten hun kansen op werk of schoolhervatting. Belangrijke kenmerken van de interventies om deze veranderingen te bereiken zijn bijvoorbeeld passende begeleiding en het bevorderen van ‘peer support’ tussen jongeren. De drie onderzochte pilots zijn op basis van het onderzoek beoordeeld als 'effectief volgens eerste aanwijzingen'. Samen met de projecten en de gemeente zullen deze uitkomsten gebruikt worden om de ondersteuning van kwetsbare jongeren op de arbeidsmarkt verder te verbeteren.

Producten

Zie ook:

Artikel Trots op je vak: Re-integratie met heilzaam sausje van straatcultuur

Betrokken organisaties

Gemeente Rotterdam, Hogeschool Rotterdam en IZI Solutions.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website