Projectomschrijving

Vraagstuk

Het belang van zinvolle dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek is groot. Sociale ondernemingen (SO) lijken te voldoen aan diverse kenmerken die volgens onderzoek bijdragen aan succesvolle re-integratie van mensen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek. De sociale onderneming Binthout in Zwolle maakt en verkoopt houten designproducten. Wat is de effectiviteit van de werkwijze van deze SO?

Onderzoek

Het primaire doel is het versterken van de re-integratie van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met psychiatrische problematiek op het gebied van werk, ten dienste van hun integratie in de maatschappij. In dit project gaat het specifiek om 1) het verkrijgen van kennis over de effectiviteit van de werkwijze van SO ‘Binthout’ in de gemeenten Zwolle en 2) het versterken van de samenwerking en kennisuitwisseling tussen beleid praktijk, onderwijs en onderzoek in de regio Zwolle, maar ook landelijk, rondom werk en inkomen en in het bijzonder sociale ondernemingen. Aan de hand van deze inzichten worden handvatten aangereikt die de opgeleverde kennis toepasbaar maken voor de gemeentelijke (uitvoerings)praktijk, sociale ondernemingen en sociale professionals.

Uitkomst

De sociale onderneming Binthout in Zwolle schippert tussen werklogica (praktijken/regels die horen bij werk) en zorg (praktijken/regels die horen bij zorg). Uit het onderzoek blijkt dat een sociale onderneming het beste uit twee werelden (zorg en werk) combineert en daarmee aansluit bij de behoefte van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. 

Producten

Zie ook

Artikel Trots op je vak: Re-integreren bij sociale ondernemingen: zacht maar niet soft

Betrokken organisaties

Gemeente Zwolle, Hogeschool Viaa, Universiteit voor Humanistiek, Binthout B.V. en Frion.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website