Projectomschrijving

Vraagstuk

Amfors is de uitvoeringsorganisatie van de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Soest en Woudenberg voor de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW). Doel is om mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt zo volwaardig mogelijk te laten participeren in de maatschappij. Als mensontwikkelbedrijf verandert Amfors steeds meer van een productiegerichte organisatie naar een omgeving waar de ontwikkeling van de medewerker centraal staat. Deze verandering vraagt om een omslag in de manier waarop leidinggevenden begeleiding bieden aan de doelgroep. Daarbij zijn nieuwe en goed gefundeerde begeleidingsstandaarden nodig om leidinggevenden uit te rusten met de juiste gereedschappen voor deze verandering. Hoe kan een nieuwe begeleidingsstandaard (leidraad) voor praktijkbegeleiders bij Amfors en Pantar (sociale werkvoorziening) worden ontworpen, met de ontwikkeling van de medewerker als uitgangspunt?

Onderzoek

In dit project wordt de techniek van Motiverende Gespreksvoering aangepast aan de hand van kennis en ervaringen van praktijkbegeleiders, WSW- en Participatiewetcliënten en wetenschappelijke evidentie. Hiermee wordt een leidraad ontwikkeld die de basis vormt voor implementatie binnen Amfors en Pantar. Door middel van een procesevaluatie over het verloop van de ontwikkeling en implementatie wordt een definitieve leidraad Motiverende Gespreksvoering 2.0 ontwikkeld.

Uitkomst

Dit project formuleert een definitieve leidraad Motiverende Gespreksvoering 2.0 die toepasbaar is voor een ieder die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleid in hun ontwikkeling naar een passende werkplek.

Betrokken organisaties

Gemeente Amersfoort, De Amfors groep, De Beleidsonderzoekers, Pantar, ZINZIZ bv.

Zie ook

Het artikel Leren omgaan met verandering als uitdaging uit de artikelenreeks van Divosa (2020).

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website