Projectomschrijving

Amfors is de uitvoeringsorganisatie van de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Soest en Woudenberg voor de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW). Als mensontwikkelbedrijf verandert Amfors steeds meer van een productiegerichte organisatie naar een omgeving waar de ontwikkeling van de medewerker centraal staat. Doel is om mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt zo volwaardig mogelijk te laten participeren in de maatschappij. Deze verandering vraagt om een omslag in de manier waarop leidinggevenden begeleiding bieden aan de doelgroep. Daarbij zijn nieuwe en goed gefundeerde begeleidingsstandaarden nodig om leidinggevenden uit te rusten met de juiste gereedschappen voor deze verandering. Het programma heeft als doel standaarden te ontwikkelen voor een coachende vorm van begeleiding gebaseerd op motiverende gespreksvoering, deze te verankeren binnen Amfors en de kennis te verspreiden onder de betrokken gemeentelijke diensten, social enterprises en collega Sw-bedrijven.

Zie ook

Het artikel Leren omgaan met verandering als uitdaging uit de artikelenreeks van Divosa (2020).

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website