Projectomschrijving

Vraagstuk

Amfors is de uitvoeringsorganisatie van de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Soest en Woudenberg voor de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW). Doel is om mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt zo volwaardig mogelijk te laten participeren in de maatschappij. Als mensontwikkelbedrijf verandert Amfors steeds meer van een productiegerichte organisatie naar een omgeving waar de ontwikkeling van de medewerker centraal staat. Deze verandering vraagt om een omslag in de manier waarop leidinggevenden begeleiding bieden aan de doelgroep. Daarbij zijn nieuwe en goed gefundeerde begeleidingsstandaarden nodig om leidinggevenden uit te rusten met de juiste gereedschappen voor deze verandering. Hoe kan een nieuwe begeleidingsstandaard (leidraad) voor praktijkbegeleiders bij Amfors en Pantar (sociale werkvoorziening) worden ontworpen, met de ontwikkeling van de medewerker als uitgangspunt?

Onderzoek

In dit project is de techniek van Motiverende Gespreksvoering aangepast aan de hand van kennis en ervaringen van praktijkbegeleiders, WSW- en Participatiewetcliënten en wetenschappelijke evidentie. Hiermee is een nieuwe methodiek ontwikkeld, Coachen op de Werkplek, die de basis vormt voor implementatie binnen Amfors en Pantar. Door middel van een procesevaluatie over het verloop van de ontwikkeling en implementatie is een definitieve methodebeschrijving Coachen op de Werkplek 2.0 ontwikkeld.

Uitkomst

Dit project heeft een definitieve methodebeschrijving Coachen op de Werkplek 2.0 opgeleverd die toepasbaar is voor professionals die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleid in hun ontwikkeling naar een passende werkplek. De uitvoering van Coachen op de Werkplek is niet eenvoudig gebleken. Wel zijn deelnemers zich meer bewust geworden van een aantal kernprincipes van coachen op de werkplek. Hiermee is een belangrijke fundering gelegd voor de verdere professionalisering van deze begeleiding. Ten slotte heeft deze evidence-based aanpak geleid tot een samenwerking tussen leidinggevende en medewerker met meer aandacht voor eigen inbreng en persoonlijke behoeftes. Wanneer nodig staan verbinding en veiligheid centraal, maar wanneer mogelijk wordt ook voldoende uitdaging geboden.

Producten

Eindrapport

Implementatieleidraad

Coachen op de werkplek – vijf kerngesprekken

Coachen op de werkplek – gesprekstechnieken voor effectieve communicatie

Coachen op de werkplek – over gedrag, motivatie en weerstand

Coachen op de werkplek – zelftest: welke stijl van communiceren gaat je gemakkelijk af?

Zie ook

Betrokken organisaties

Gemeente Amersfoort, De Amfors groep, De Beleidsonderzoekers, Pantar, ZINZIZ bv.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website