Projectomschrijving

Vraagstuk

Voor optimale re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is, naast betrokkenheid van de gemeente, een sterke betrokkenheid van werkgevers van cruciaal belang. Een innovatieve aanpak waarbij de re-integratie en de bijbehorende instrumenten worden overgenomen en ontwikkeld door een lokale werkcoöperatie speelt in op de lokale vraag naar arbeidskrachten en is naar verwachting effectiever, met name door de veel actievere betrokkenheid van werkgevers. Voor wie werkt deze aanpak en onder welke omstandigheden?

Onderzoek

Het doel van dit project is de effectiviteit van de integrale coöperatieve aanpak en de verschillende elementen daarbinnen, op duurzame werkhervatting en arbeidsparticipatie te onderzoeken. Dit zal gebeuren op geleide van het opgestelde Theory of Change model waarmee ook de invloed van context en randvoorwaarden worden meegenomen. Daarbij wordt tevens de mogelijke meerwaarde voor de deelnemers aan het traject, gemeente, de gemeenschap en werkgevers in kaart gebracht en wordt de balans tussen kosten en baten onderzocht. Aan de hand van interviews wordt daarnaast gekeken naar de effecten van de aanpak op de lokale arbeidsmarkt en de bijdragen aan de gemeenschap (bv. in termen van verbeteringen in het sociale domein). Door nauwe samenwerking met de gemeente, cliënten en werkgevers wordt gezorgd dat de resultaten van het onderzoek aansluiten bij de behoeftes van alle relevante partijen.

Uitkomst

Het onderzoek geeft inzicht in de effectiviteit, succesfactoren en belemmeringen van deze coöperatieve aanpak. Door nauwe samenwerking met de gemeente, cliënten en werkgevers wordt gezorgd dat de resultaten van het onderzoek aansluiten bij de behoeftes van alle relevante partijen.

Betrokken organisaties

Universiteit Maastricht, Gemeente Nuth, Gemeente Onderbanken,Gemeente Schinnen, Hogeschool Arnhem Nijmegen en OKE result.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website