Projectomschrijving

Vraagstuk

De kans op langdurige werkloosheid is onder 45-plussers bijna twee keer zo groot als gemiddeld. De gemeente Almere wil actie ondernemen tegen deze hoge langdurige werkloosheid. De doelstelling van de Almeerse Aanpak 45+ is om meer 45-plussers te laten uitstromen vanuit de bijstand naar betaald werk en ondernemerschap. De kern van deze aanpak is de inzet van twee toegewijde klantmanagers die ieder een caseload hebben van maximaal 25 oudere bijstandsgerechtigden. Deze klantmanagers begeleiden hen intensief, integraal en vraaggericht. Hoe bevordert de gemeente Almere de arbeidsparticipatie deze doelgroep en wat is de effectiviteit van deze aanpak?

Onderzoek

Het onderzoek bestond uit drie delen. Ten eerste is de aanpak beschreven en de interventielogica opgesteld. Vervolgens is een effectiviteitsmeting uitgevoerd door middel van een experimenteel onderzoek. Daarnaast is de werking van de Aanpak 45+ onderzoek met een procesevaluatie en een verklarend onderzoek. Het onderzoek werd uitgevoerd door onder andere uit literatuuronderzoek, (telefonische) interviews, enquêtes en groepsgesprekken met uitvoerders, cliënten en werkgevers.

Uitkomst

De klanten die hebben deelgenomen aan de Aanpak 45+ hebben vaker een baan (vanaf 1 uur per week) gevonden dat de klanten die niet hebben deelgenomen. De uitstroom vanuit de bijstand naar betaald werk was lager dan op voorhand werd verwacht. De klantmanagers wijten dit bijna volledig aan de kenmerken van de klanten, namelijk multiproblematiek en langdurig een uitkering ontvangen.

Producten

Eindrapportage - deelrapport 1: wekwijze, beleidstheorie en voortgang

Eindrapportage - deelrapport 2: praktijktoets en procesevaluatie

Eindrapportage - deelrapport 3: eerste resultaten en procesevaluatie

Eindrapportage - deelrapport 4: effectiviteitsanalyse en verklarend onderzoek

Eindrapportage - deelrapport 5: secundaire analyses klanten met een niet-westerse migratieachtergrond

Artikel Sociaal Bestek 'Intensieve begeleiding van ouders bijstandsgerechtigden' (alleen toegankelijk met abonnement)

Zie ook

Betrokken organisaties

Gemeente Almere en Regioplan

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website