Projectomschrijving

Vraagstuk

De kans op langdurige werkloosheid is onder ouderen bijna twee keer zo groot als gemiddeld. De gemeente Almere wil actie ondernemen tegen de hoge langdurige werkloosheid van ouderen. De doelstelling van de Almeerse Aanpak 45+ is om meer 45-plussers te laten uitstromen vanuit de bijstand naar betaald werk en ondernemerschap. De kern van deze aanpak is de inzet van twee dedicated klantmanagers die ieder een caseload hebben van maximaal 25 oudere bijstandsgerechtigden. Deze klantmanagers begeleiden hen intensief, integraal en vraaggericht. Hoe bevordert de gemeente Almere de arbeidsparticipatie deze doelgroep en wat is de effectiviteit van deze aanpak?

Onderzoek

Het onderzoek bestaat uit 3 delen: (1) beschrijving van de aanpak en opstellen van de interventielogica, (2) een effectiviteitsmeting door middel van experimenteel onderzoek en (3) een procesevaluatie en een verklarend onderzoek. Het onderzoek bestaat onder andere uit literatuuronderzoek, (telefonische) interviews, enquêtes en groepsgesprekken met uitvoerders, cliënten en werkgevers.

Uitkomst

De gemeente wil met het onderzoek leren van de praktijk, om de effectiviteit van het beleid gericht op de arbeidsparticipatie van ouderen te vergroten. Wat werkt binnen deze aanpak, voor wie, onder welke omstandigheden en waarom? Het onderzoek geeft ook inzicht hoe de effectiviteit van de Aanpak 45+ vergroot kan worden. Dit levert tools op om de arbeidsparticipatie van 45-plussers in Almere en de rest van Nederland te vergroten.

Producten

Elk half jaar wordt er gerapporteerd en na afloop van het onderzoek wordt er een landelijk symposium georganiseerd voor uitvoerders en beleidsadviseurs van gemeenten om de nieuwe inzichten te delen: waarom werkt de Aanpak 45+ in Almere en welke contextfactoren zijn relevant voor een effectieve aanpak? Ook zullen er artikelen worden geschreven voor vakbladen en wetenschappelijke tijdschriften zoals Sociaal Bestek en Tijdschrift voor Arbeidsmarktvraagstukken.

Betrokken organisaties

Gemeente Almere en Regioplan.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website