Projectomschrijving

Vraagstuk

In veel gemeenten begeleiden vrijwilligers – naast beroepskrachten – burgers met financiële problemen. Sommige vrijwilligers bieden hun cliënten vooral praktische (administratieve) ondersteuning. Andere richten zich op het aanleren van nieuw gedrag. Weer andere houden zich bezig met het behartigen van de belangen van de cliënt tegenover instanties. Wat is de bijdrage van vrijwilligers aan de effectiviteit van de schuldhulpverlening? En wat ervaren cliënten als ondersteunend in de begeleiding door een vrijwilliger?

Onderzoek

Dossiers van de Stadsbank worden geraadpleegd om te kijken of mensen met begeleiding van een vrijwilliger meer aflossen en vaker de hulpverlening afmaken. Daarnaast worden vrijwilligers van deze cliënten geïnterviewd om te ontdekken waar hun hulp precies uit bestaat. Veranderingen in financiële zelfredzamheid wordt in kaart gebracht door interviews met cliënten van de schuldhulpverlening. Er worden interviews gehouden met cliënten van de schuldhulpverlening die uitsluitend zijn begeleid door een betaalde schuldhulpverlener. En met cliënten waarbij, naast een beroepskracht, ook een vrijwilliger ondersteuning heeft geboden.

Uitkomst

Dit onderzoek wil inzicht geven in de vraag of en hoe begeleiding door een vrijwilliger de effectiviteit van de schuldhulpverlening (in termen van gerealiseerde aflossing, preventie van uitval en bevordering van financiële zelfredzaamheid) vergroot, welke elementen in de ondersteuning door een vrijwilliger effectief zijn en welke elementen in het contact met de vrijwilliger cliënten zelf als ondersteunend ervaren. De uitkomsten leveren gemeenten, beroepskrachten en vrijwilligers handreikingen op voor een effectievere inzet van vrijwilligers. Uiteindelijk komt dit de dienstverlening aan burgers ten goede.

Prodcuten

Er zal een werkconferentie plaatsvinden waar de uitkomsten van het onderzoek gepresenteerd worden. Ook worden er twee trainingen ontwikkeld gericht op beroepskrachten en vrijwilligers. Daarnaast zal er een eindrapportage worden opgeleverd.

Tussenproducten:

Artikel Hoe effectief zijn vrijwilligers in de schuldhulpverlening?

Artikel Vrijwilligers in de schuldhulpverlening: goedkoper kunnen ze het niet maken, wel beter

Artikel in Money Matters - Volunteers’ contribution to debt support in the Netherlands

Zie ook (externe links):

Verslag van de dag (18 juni 2019): Social Work - Conferentie vrijwilligers in de schuldhulp

Video van Saxion Hogeschool: omgaan met schuld

Betrokken organisaties

Gemeente Enschede, Gemeente Hengelo, Universiteit Twente en Hogeschool Saxion.
 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website