Projectomschrijving

Vraagstuk

In veel gemeenten begeleiden vrijwilligers – naast beroepskrachten – burgers met financiële problemen. Sommige vrijwilligers bieden hun cliënten vooral praktische (administratieve) ondersteuning. Andere richten zich op het aanleren van nieuw gedrag. Weer andere houden zich bezig met het behartigen van de belangen van de cliënt tegenover instanties. Wat is de bijdrage van vrijwilligers aan de effectiviteit van de schuldhulpverlening? En wat ervaren cliënten als ondersteunend in de begeleiding door een vrijwilliger?

Onderzoek

Dossiers van de Stadsbank Oost-Nederland zijn geraadpleegd om te kijken of mensen met begeleiding van een vrijwilliger meer aflossen en vaker de hulpverlening afmaken. Daarnaast zijn vrijwilligers van deze cliënten geïnterviewd om te ontdekken waar hun hulp precies uit bestaat. Verder zijn veranderingen in financiële zelfredzaamheid in kaart gebracht op basis van interviews met cliënten van de schuldhulpverlening. Er zijn enerzijds cliënten geïnterviewd die uitsluitend zijn begeleid door een betaalde schuldhulpverlener en anderzijds cliënten waarbij daarnaast ook een vrijwilliger ondersteuning heeft geboden.

Uitkomst

Dit onderzoek heeft inzicht gegeven in de vraag of en hoe begeleiding door een vrijwilliger de effectiviteit van de schuldhulpverlening (in termen van gerealiseerde aflossing, preventie van uitval en bevordering van financiële zelfredzaamheid) vergroot, welke elementen in de ondersteuning door een vrijwilliger effectief zijn en welke elementen in het contact met de vrijwilliger cliënten zelf als ondersteunend ervaren. Zo blijken cliënten met hulp van vrijwilligers minder vaak uit te vallen en blijkt deze groep gemiddeld meer af te lossen dan de groep zonder hulp van een vrijwilliger. De uitkomsten leveren gemeenten, beroepskrachten en vrijwilligers handreikingen op voor een effectievere inzet van vrijwilligers, wat de dienstverlening aan burgers ten goede komt.

Producten

Eindrapportage

Factsheet

Artikel Hoe effectief zijn vrijwilligers in de schuldhulpverlening?

Artikel Vrijwilligers in de schuldhulpverlening: goedkoper kunnen ze het niet maken, wel beter

Artikel in Money Matters - Volunteers’ contribution to debt support in the Netherlands

Artikel De betekenis van vrijwilligers voor de gemeentelijke schuldhulpverlening

Zie ook:

Artikel Mediator 'Vrijwilliger brengt rust en overzicht'

Verslag van de dag (18 juni 2019): Social Work - Conferentie vrijwilligers in de schuldhulp

Video van Saxion Hogeschool: omgaan met schuld

Betrokken organisaties

Gemeente Enschede, Gemeente Hengelo, Universiteit Twente en Hogeschool Saxion.
 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website