Projectomschrijving

Vraagstuk

Een goede, dagelijkse begeleiding op de werkvloer is essentieel voor de duurzame arbeidsparticipatie van kwetsbare werknemers. In de interventie ‘Mentorwijs’ worden leidinggevenden getraind in het goed begeleiden van kwetsbare werknemers. Centraal in de training Mentorwijs staat het versterken van zelfeffectiviteit: zowel bij de leidinggevende als bij de kwetsbare werknemer. Mentorwijs bestaat uit vijf bijeenkomsten, waarin groepsgewijs gewerkt wordt aan het ontwikkelen en versterken van kennis, houding en vaardigheden. De theoretische onderbouwing van de aanpak is eerder beschreven in een handboek. Voor zowel de bestendiging van het programma als landelijke opschaling is inzicht in de effectiviteit van de training noodzakelijk. De volgende stap is daarom systematisch onderzoek naar de eerste indicaties voor de effectiviteit van de interventie.

Onderzoek

Het huidige project heeft tot doel inzicht te verkrijgen in de effectiviteit van Mentorwijs. Gebruikmakend van vragenlijsten en interviews wordt onder 80 leidinggevenden die Mentorwijs hebben gevolgd (samen goed voor de begeleiding van circa 120 kwetsbare werknemers), onderzoek gedaan naar (1) de effectiviteit, (2) de randvoorwaarden voor implementatie, en (3) de kosten-baten verhouding.

Uitkomst

Naast het aantonen van effect van Mentorwijs bieden de uitkomsten van de procesevaluatie handvatten voor professionals bij gemeenten die zich bezighouden met de werkgeversdienstverlening. De uitkomsten leiden bij hen tot meer kennis over hoe hun cliënten - eenmaal geplaatst bij reguliere bedrijven - het beste gecoacht en begeleid kunnen worden, waarbij recht gedaan wordt aan de perspectieven van kwetsbare werknemer en de werkgevers.

Producten

De resultaten van de project worden samengevat in een eindrapportage, een factsheet en een praktijkgerichte publicatie.

Zie ook

Artikel 'Mentorwijs geeft handvatten voor ‘nieuwe medewerker’'

Betrokken organisaties

Gemeente Buren, gemeente Culemborg, gemeente Geldermalsen, gemeente Maasdriel, gemeente Neder-Betuwe, gemeente Neerijnen, gemeente Tiel, gemeente West Maas en Waal, gemeente Zaltbommel, Werkzaak Rivierenland, TNO, VU medisch centrum, Cliëntenraad Werkzaak en Dariuz.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website