Projectomschrijving

Vraagstuk

Voor veel jongeren met psychische aandoeningen is het moeilijk om werk te vinden en een loopbaan op te bouwen. Er is veel bekend over hoe we mensen met psychische kwetsbaarheden kunnen steunen bij het zoeken naar werk. Maar hoe zij zich duurzaam kunnen inzetten: dat is nog niet goed onderzocht. Jobcoaching is een begeleidingsmethodiek die mensen met (ernstige) psychische aandoeningen in staat moet stellen duurzaam werkzaam te zijn bij een werkgever en een arbeidscarrière op te bouwen. Wat kenmerkt jobcoaching? Wat is de impact hiervan op duurzaam werken? En welke kenmerken van jobcoaching hangen samen met positieve arbeidsuitkomsten?

Onderzoek

In dit onderzoek zijn 134 jongere werknemers met psychische klachten gevolgd die na het vinden van een baan jobcoaching ontvangen. Hiervan zijn 9 trajecten intensiever geanalyseerd door middel van interviews met de werkneemr, jobcoach en werkgever. Hierbij is onderzocht wat jobcoaching kenmerkt, wat de impact is op duurzaam werken en welke kenmerken van jobcoaching samenhangen met positieve arbeidsuitkomsten. Daarnaast zijn de jobcoaches tijdens het traject met elkaar in contact gebracht om een bijdrage te leveren aan hun vakkundigheid.

Uitkomst

Uit het onderzoek blijkt dat werknemers tevreden zijn over hun jobcoach en het nut van de begeleiding. Jobcoaches ondersteunen werknemers met maatwerk. Ondanks de vaak flinke problemen op verschillende levensgebieden, was na een half jaar 88% nog betaald aan het werk. Het onderzoek wijst erop dat het belangrijk is dat werknemers uit deze groep een beroep op voortgezette ondersteuning moeten kunnen doen. Ook blijkt dat de jobcoach tijdig moet kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden en begeleidingsbehoeften. Zo blijft aandacht voor een goede match tussen de werknemer en de werkplek van belang, ook als een werknemer reeds langer op dezelfde plek werkt. Ook de afstemming met andere hulpverleners vergt aandacht, om te zorgen dat de tips en adviezen met elkaar sporen.

Producten

Eindrapport 'Duurzame banen voor jongvolwassenen met psychische kwetsbaarheden: inzicht in effectieve jobcoaching'

Presentatie 'Duurzame banen voor jongvolwassenen met psychische kwetsbaarheden: inzicht in jobcoaching'

Nieuwsbericht 'Jobcoaches bewijzen zich bij psychische kwestbaarheid'

Nieuwsbericht 'Jongvolwassenen met psychische kwetsbaarheden: 5 tips voor effectieve jobcoaching'

Zie ook

Artikel "Met jobcoaches baanbehoud voor kwetsbare jonge mensen"

Betrokken organisaties

Gemeente Apeldoorn, gemeente Arnhem, gemeente Zaanstad, Trimbos-instituut, Odibaan, Enspiratie en Tilburg University.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website