Projectomschrijving

Vraagstuk

Voor veel jongeren met psychische aandoeningen is het moeilijk om werk te vinden en een loopbaan op te bouwen. Er is veel bekend over hoe we mensen met psychische kwetsbaarheden kunnen steunen bij het zoeken naar werk. Maar hoe zij zich duurzaam kunnen inzetten: dat is nog niet goed onderzocht. Jobcoaching is een begeleidingsmethodiek die mensen met (ernstige) psychische aandoeningen in staat moet stellen duurzaam werkzaam te zijn bij een werkgever en een arbeidscarrière op te bouwen. In dit onderzoek wordt nagegaan wat die jobcoaching kenmerkt, wat de impact is op duurzaam werken en welke kenmerken van jobcoaching samenhangen met positieve arbeidsuitkomsten. Het onderzoek beoogt ook een raamwerk te leveren met aandachtspunten voor goede jobcoaching.

Onderzoek

In dit onderzoek worden 100 jongere werknemers met psychische klachten gevolgd die jobcoaching ontvangen. Het onderzoek heeft een kwantitatief en een kwalitatief deel. Onderzoeksgegevens worden verzameld via jobcoaches en betrokken werknemers die vragenlijsten invullen. Ook worden jobcoaches geïnterviewd. Vervolgens wordt er een verdiepend onderzoek uitgevoerd bij mensen uit de onderzoeksgroep, met inzichtgevende gevalsbeschrijvingen als resultaat.

Uitkomst

Met dit project wordt inzicht verkregen in wat effectieve en efficiënte jobcoaching is, met aandacht voor de kosten van ingezette hulpmiddelen en hoe die doelmatig te gebruiken. Door wederzijdse uitwisseling te stimuleren tussen jobcoaches van de diverse organisaties en gemeenten hoopt het onderzoek tussentijds al impact te hebben op de vakkundigheid van betrokkenen.

Producten

Er vindt aan het eind van het project een werkconferentie plaats. Daarvoor worden o.a. cliënten, ervaringsdeskundigen, stafmedewerkers van gemeenten en (andere) re-integratie-aanbieders uitgenodigd. Ook wordt er een eindrapport opgeleverd.

Betrokken organisaties

Gemeente Apeldoorn, gemeente Arnhem, gemeente Zaanstad, Trimbos-instituut, Odibaan, Enspiratie en Tilburg University.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website