Projectomschrijving

Vraagstuk

De achterstand van groepen met een niet-westerse migratieachtergrond op de arbeidsmarkt is groot. Er is behoefte aan onderzoek dat aangrijpingspunten biedt om de arbeidsparticipatie van deze groep te vergroten. De Enschede Arbeidsmarkt Aanpak (EAA) richt zich op processen en effecten van lokaal arbeidsparticipatiebeleid in verband met langer gevestigde niet-westerse migrantengroepen. De EAA is een arrangement van interventies, waarvan de meeste in combinatie ook bij andere Nederlandse gemeenten gehanteerd worden. In dit project worden de effecten van de Enschede Arbeidsmarkt Aanpak (EAA) onderzocht op de arbeidstoeleiding van werkzoekenden met een niet-westerse migratieachtergrond.

Onderzoek

Op basis van cross-sectioneel onderzoek onder de totale groep werkzoekenden van gemeente Enschede en longitudinaal onderzoek onder de groep met een korte afstand tot de arbeidsmarkt, worden de effecten van de EAA bestudeerd op de uitstroom naar regulier betaald werk, op werk gerelateerde activiteiten en competenties en op o.a. gezondheid en zelfredzaamheid. Het uitvoeringsproces wordt onderzocht door in te zoomen op het handelen van uitvoerend professionals in interactie met werkzoekenden.

Uitkomst

Met dit onderzoek wordt inzicht verkregen in de effecten van deze aanpak op uitstroom, maatschappelijke participatie, vaardigheden, netwerk en gezondheid van verschillende groepen werkzoekenden en worden er handvatten geboden aan professionals om de praktijk van de Enschede Arbeidsmarkt Aanpak voor werkzoekenden met een migrantenachtergrond te verbeteren. 

Producten

Dit project mondt uit in een rapportage, een praktische handleiding en een vakpublicatie. Het onderzoek wordt afgesloten met een landelijk symposium.

Betrokken organisaties

Gemeente Enschede en Verwey-Jonker Instituut.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website