Projectomschrijving

Vraagstuk

De interventie ‘Moneyways’ van Diversion is een groepsgerichte peer-to-peer voorlichtingsaanpak voor middelbare scholieren. Moneyways wordt aangeboden op HAVO, VWO en MBO-locaties in Nederland. In 3 workshops krijgen de scholieren voorlichting van andere jongeren over schulden, omgaan met geld, studiefinanciering en inkomenstoeslagen.  Krijgen jongeren door middel van deze interventie meer financiële zelfredzaamheid en meer handelingsvaardigheid? 

Onderzoek

Op twee momenten wordt er gemeten of er vorderingen zijn bij de scholieren. Via verdiepende interviews met de peers van Moneyways en interviews met de MBO-jongeren wordt de interventie gedetailleerd in kaart gebracht, en wordt dit gekoppeld aan literatuuronderzoek over peer-education. Tevens wordt de inbedding van de interventie in het bredere sociale domein onderzocht. In een groepsgesprek met landelijke en lokale stakeholders staan de samenwerking met andere partijen, de randvoorwaarden en de successen en knelpunten bij de uitvoering van Moneyways centraal.  Ook worden de maatschappelijke kosten en baten in beeld gebracht.

Uitkomst

Het onderzoek resulteert in een effectstudie die de randvoorwaarden en kosten en baten benoemt  bij peer-to-peer-interventies die armoede en schulden bij jongeren willen tegen gaan.

Product

In een handreiking worden de werkwijze en de onderzoeksresultaten, voorzien van tips en bruikbare tools samengevat. 

Gegevens

Gemeente Leeuwarden, Gemeente Leiden, Gemeente  Roosendaal en Verwey-Jonker Instituut.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website