Projectomschrijving

Vraagstuk

De interventie ‘MoneyWays’ van Diversion is een groepsgerichte peer-to-peer voorlichtingsaanpak voor middelbare scholieren. MoneyWays wordt aangeboden op HAVO, VWO en MBO-locaties in Nederland. In 3 workshops krijgen de scholieren voorlichting van andere jongeren over schulden, omgaan met geld, studiefinanciering en inkomenstoeslagen. Krijgen jongeren door middel van deze interventie meer financiële zelfredzaamheid en minder financiële stress? En worden armoede en financiële problemen beter bespreekbaar?

Onderzoek

Met zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek is de effectiviteit van deelname aan MoneyWays bij mbo-studenten geanalyseerd. In totaal vulden 143 mbo-studenten een voor- en een nameting in. De effecten van de interventie op financiële zelfredzaamheid, financiële stress en de bespreekbaarheid van armoede en financiële problemen werd onderzocht. Het kwalitatief onderzoek was verklarend en behelsde de werkzame bestanddelen van de interventie. Het bestond uit:
- Observaties in de klassen; interviews met docenten en studenten.
- Bestudering van het lesmateriaal en de handleiding bij MoneyWays.
- Focusgroepen met de peer educators, gemeenten en stakeholders uit het veld van jongeren en financiële hulpverlening.

Uitkomst

De resultaten laten zien dat MoneyWays de financiële zelfredzaamheid van de jongeren op een aantal punten verbetert. Zo praten jongeren na de lessen vaker over geld met vrienden, zoeken jongeren vaker hulp bij financiële vragen en is de kennis over noodzakelijkheid van verschillende soorten verzekeringen toegenomen. Ook lijkt de interventie financiële stress enigszins te verminderen.

Product

Eindrapport "MoneyWays op het MBO: financiële voorlichting door peer educators"

Vijf tips voor een succesvolle peer-to-peer voorlichting

Zie ook

Artikel ‘Schuldhulppreventie begint met praten over geld’

Betrokken organisaties

Gemeente Leeuwarden, Gemeente Leiden, Gemeente Roosendaal, Nibud en Verwey-Jonker Instituut.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website