Projectomschrijving

Vraagstuk

Tijdens de coronacrisis is het werk van de vrijwilligers in de schuldhulpverlening en hun coördinatoren veranderd. De hulpvragers komen uit andere kwetsbare groepen en hebben andere hulpvragen. De mogelijkheid tot fysiek contact is kleiner en de verbinding tussen de vrijwilligers en vrijwilligerscoördinatoren wordt anders georganiseerd. Omdat iedere organisatie met deze veranderende omstandigheden te maken kreeg en krijgt, is het noodzakelijk kennis en kunde hierover te delen. Voor welke thema’s dat geldt en op welke manier dat werkbaar is, is door het Nibud onderzocht.

Onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van 2 deelstudies. In het eerste deel is onderzoek gedaan naar de veranderende rol van vrijwilligers in coronatijd, en wat daarbij de behoeften zijn en de op te lossen belemmeringen. Hiervoor is vooral input opgehaald bij de stakeholders, de lokale vrijwilligersorganisaties SHV en de beleidsmedewerkers SHV van de gemeenten. Verder zijn ook de twee landelijke koepels
van de vrijwilligersorganisaties bij het onderzoek betrokken. In het tweede deel stond met elkaar leren centraal, aan de hand van een viertal thema’s geselecteerd op basis van deelstudie 1. De vraag in deelstudie 2 is op welke manier een online community bij dit leren werkt en welke gevolgde initiatieven kansrijk zijn. Dit deel is vooral in gezamenlijkheid uitgevoerd, door de onderzoekers en de
deelnemers van de leercirkel.

Uitkomst

Het onderzoek geeft inzicht in de veranderingen die coronacrisis heeft op de rol van de vrijwilligers. De hulpvraag is nauwelijks toegenomen, maar de werksetting van de vrijwilligers is wel veranderd. Vrijwilligers doen minder huisbezoeken, maar hebben veel vaker telefonisch of digitaal contact. De beperkte digitale vaardigheden van vrijwilligers zijn daarbij soms een knelpunt. Het onderzoek geeft vervolgens inzicht in de manier die online leren kan spelen bij de invulling van die veranderende rol en de uitvoerbaarheid van het werk. Zo komen er voorwaarden naar voren wanneer zo'n leeromgeving werkt. Daarbij is inzicht verkregen in de initiatieven en interventies die via deze online lerende manier voldoende ontwikkeld zijn om uit te voeren.

Producten

Eindrapport 'Daadwerkelijk uit de geldzorgen'

Betrokken organisaties

Gemeente Hoorn, Gemeente Amersfoort, Gemeente Leusden, Gemeente Venlo, Nibud en Universiteit Leiden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website