Projectomschrijving

Vraagstuk

Buurtsupers worden in krimpregio’s ingezet bij de problematiek rond onder andere werkgelegenheid en participatie, voorzieningenniveau en leefbaarheid. De buurtsuper biedt meewerkplekken voor re-integratie en participatie van mensen met lange afstand tot de arbeidsmarkt. Wat zijn de effecten van meewerktrajecten in buurtsupers op re-integratie en participatie? Hoe kom je tot een meer integraal werkproces tussen participatie en maatschappelijke ondersteuning?

Onderzoek

De gemeenten Steenwijkerland en Lochem zijn samen met Support & Co dit onderzoek gestart, omdat zij de samenwerking met de buurtsuper breder willen positioneren in het gemeentelijk beleid. Net als veel gemeenten streven zij naar een integrale, domein-overstijgende aanpak in het sociaal domein om de schaarse financiële middelen zo efficiënt mogelijk te benutten. Het onderzoek moet duidelijk maken welke maatschappelijke en financiële baten de buurtsuper genereert op diverse gemeentelijke beleidsterreinen en aanknopingspunten bieden hoe de gemeenten hier optimaal gebruik van kunnen maken.

Uitkomst

De meewerktrajecten in de buurtsuper kunnen maatschappelijke meerwaarde creëren en kosteneffectief uitpakken voor gemeenten. In de periode 2007 - 2016 leidde 30% van de trajecten tot uitstroom naar betaald werk. De aanwezigheid van een winkel versterkt de zelfredzaamheid van ouderen in het dorp en vermindert de vraag naar geïndiceerde Wmo ondersteuning. De samenwerking tussen gemeente en supermarkt loopt echter niet altijd soepel. Hierdoor worden trajecten onderbenut. Gemeente kunnen subsidiekosten terugverdienen, als zij de trajecten volledig benutten.

Producten

Zie ook:

Artikel Trots op je vak: Het werk is er al en is makkelijk aan te passen

Betrokken organisaties

Gemeente Lochem, gemeente Steenwijkerland, NYFER en Support & Co.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website