Projectomschrijving

Vraagstuk

In de gemeente Den Haag worden diverse inspanningen geleverd om vergunninghouders te bemiddelen naar werk. Belangrijke instrumenten die de gemeente inzet zijn Matchmaking, Werkervaringsplaatsen en Vrijwilligerswerk. Met dit onderzoek wordt in kaart gebracht in hoeverre deze instrumenten leiden tot veranderingen in houding, kennis en vaardigheden bij zowel vergunninghouders als werkgevers.

Onderzoek

In dit onderzoek wordt er gekeken naar opbrengsten in termen van vrijwilligerswerk en betaald werk. Hiervoor wordt de aanpak beschreven, een beleidstheorie over de werking van de instrumenten opgesteld, verschillende betrokkenen bevraagd en data geanalyseerd van de gemeente Den Haag en het CBS.

Uitkomst

Dit onderzoek heeft tot doel om zicht te krijgen op de werking en opbrengsten van deze instrumenten voor vergunninghouders. Deze inzichten kunnen van nut zijn voor de aanpakken van andere gemeenten om vergunninghouders naar werk toe te leiden.

Producten

Het onderzoek resulteert in een openbaar en toegankelijk onderzoeksrapport. Daarnaast wordt er praktijkgerichte handreiking opgeleverd en tenminste één artikel geschreven voor een vaktijdschrift. Ter afsluiting van het onderzoek wordt er een landelijke kennissessie georganiseerd.

Betrokken organisaties

Gemeente Den Haag, Regioplan en Vluchtelingenwerk Nederland.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website