Projectomschrijving

Vraagstuk

Het gebruik van lachgas en 4-fluoramfetamine (4-FA) onder jongeren is toegenomen. Bij beide drugs is relatief weinig bekend over de gebruikersgroepen. In dit verdiepende onderzoek van het Trimbos-instituut worden kenmerken van ‘heavy users’, zoals frequentie van gebruik, samenhang met het gebruik van andere drugs, context van gebruik en (ervaren) gezondheidseffecten in kaart gebracht.

Onderzoek

Onder leiding van Margriet van Laar worden er op basis van bestaande datasets lachgas/4-FA-gebruikersprofielen gemaakt. Ook worden gebruikers geïnterviewd naar kenmerken van hun gebruik, motieven en beleving. Daarnaast wordt gekeken wat voor invloed de recente waarschuwingen hebben op de risico’s die gebruikers inschatten.

Uitkomst

Gebruikers met weinig ervaring met andere middelen zien lachgas vaak niet als echte ‘drug’ en
zien nauwelijks risico’s. Anderen zien lachgas als ‘drug’, erkennen dat er risico’s zijn, maar nemen
die niet altijd serieus. Het risico op ernstige acute gezondheidsincidenten lijkt gering. Gebruikers
rapporteren wel acute negatieve effecten als hoofdpijn, duizeligheid en tintelingen van
handen/voeten. Het risico op verslaving op lange termijn kan niet worden uitgesloten.

De waarschuwing over gezondheidsrisico’s van 4-FA had impact: veel gebruikers stopten of
minderden. Bij de groep die blijft gebruiken ligt een uitdaging in (selectieve) preventie; er worden
nog steeds incidenten geregistreerd. De meeste gebruikers hebben (wel eens) negatieve effecten
na 4-FA gebruik ervaren (slaapproblemen, hoofdpijn, hartkloppingen). Men doseert hoger en slikt
vaker ‘bij’ dan professionals denken. Dit is zorgelijk omdat sommige mensen gevoelig zijn; een
‘gewone’ dosis kan ernstige gevolgen hebben.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website