Projectomschrijving

Ondanks dat het aantal valongevallen bij ouderen stijgt in Nederland, worden (kosten)effectieve preventie interventies nog onvoldoende ingevoerd. Barrières in financiering spelen hierin een grote rol. Met een maatschappelijke kostenbaten analyse (MKBA) valpreventie bij ouderen worden de maatschappelijke effecten (kosten en baten) van de (implementatie van) valpreventie in kaart gebracht.

Daarnaast wordt inzichtelijk bij welke actoren (e.g. zorginstelling, zorgverzekeraar, thuiszorg, patiënt) die kosten en baten vallen die in het financieringsconstruct meegenomen moet worden. Een MKBA biedt een overzicht van de voor- en nadelen van maatregel(en) voor de maatschappij als geheel alsmede voor afzonderlijke partijen.

De MKBA zal worden uitgevoerd in meerdere onderzoekstappen volgens bestaande richtlijnen: literatuurstudie, definiëren nulscenario en beleidsscenario’s (interventies), Delphi studie onder professionals, ontwikkelen MKBA model, bepalen kosten en baten, onzekerheidsanalyses.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website