Projectomschrijving

Hebben mensen behoefte aan depressiepreventie?

Vraagstuk

Voor de effectiviteit van depressiepreventie is veel wetenschappelijk bewijs, maar de opkomst bij preventieve interventies is vaak laag. Het is niet duidelijk waar deze relatief lage deelname door komt. Het in kaart brengen van de redenen waarom mensen niet deelnemen, is vooral van belang voor mensen met een verhoogd risico op depressie. Wat beweegt mensen om wel of niet deel te nemen aan depressiepreventie?

Onderzoek

In vergelijkbare gebieden boden de ggz-instellingen vijf interventies aan. Via de GGD werden mensen geworven. In deze groepen zijn vervolgens de redenen om wel of niet deel te nemen in kaart gebracht.

Uitkomst

Zo’n 40% van de mensen die tegen een depressie aanzitten ervaart geen behoefte aan zorg. Ze willen problemen liever zelf oplossen of ontvangen genoeg steun vanuit de eigen omgeving. Daarnaast heeft 33% wel behoefte aan zorg, maar is niet op de hoogte van de mogelijkheden. Het is van belang om voor deze groep het bereik van preventieve interventies te vergroten en het hulpzoekgedrag beter te begrijpen.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website