Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Aan de hand van een systematisch literatuuronderzoek is een kennisdocument opgesteld over de potentie van nudging in de publieke gezondheidszorg. In dit document werd een negental vragen geïdentificeerd die zijn voorgelegd aan twee panels van deskundigen (wetenschappers en stakeholders in de publieke gezondheidszorg). Deze vragen hadden betrekking op definitie van nudges, het theoretische kader van nudges, de typologie van nudges, de nudge setting, gezondheidsgedrag dat zich leent voor nudging, de ethiek van nudging, nudgende instanties, en criteria voor het ontwikkelen van nudges. Daarnaast werd in een bijeenkomst met gezondheidsprofessionals kansrijke nudges geïdentificeerd en gerangordend. Op basis van deze bevindingen worden lacunes in de kennisagenda op het gebied van nudging bepaald en aanbevelingen gedaan voor onderzoek naar nudging in de publieke gezondheidszorg. De hoofdconclusie luidt dat nudging in de publieke gezondheidszorg grote potentie heeft en dat met name geïnvesteerd dient te worden in onderzoek naar de ontwikkeling van kansrijke nudges en systematisch effectonderzoek.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het formuleren van een wetenschappelijk kader voor praktijk gerelateerd onderzoek naar de potentie van nudging in de publieke gezondheidszorg binnen het 5e programma preventie (PP5) dat antwoord geeft op de volgende vragen:

1 Wat is een goede definitie van nudging waarvoor ook voldoende draagvlak is binnen de publieke gezondheidszorg?

2 Wat weten we al over de effectiviteit van nudging op het terrein van preventie, o.a. over de te verwachten gezondheidswinst, transferbevorderend leren (leidt een nudge om te gaan traplopen op het werk ook tot meer beweging elders), en het betrekken van burgers en eindgebruikers (gedragsmotieven en aanvaardbaarheid nudge)?

3 Binnen welke domeinen van het Nationaal Programma Preventie ‘Alles is gezondheid’ is nudging een kansrijk instrument?

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website