Projectomschrijving

Als gevolg van immigratie neemt de etnische diversiteit in Nederland toe. Er bestaan verschillen in gezondheid tussen etnische groepen. Wij hebben onderzocht welke maatschappelijke omstandigheden hieraan ten grondslag liggen. We maakten gebruik van gegevens uit de HELIUS studie, onder Nederlanders van Surinaams-Hindoestaanse en Surinaams–Creoolse, Turkse, Marokkaanse en Ghanese afkomst. Uitkomstmaten waren hart- en vaatziekten en daaraan gerelateerde risicofactoren, en depressieve klachten. Ons onderzoek bevestigde het belang van de gemiddeld lagere sociaal-economische positie van minderheidsgroepen voor hun gezondheid, en legde daarnaast de invloed van minder bekende factoren bloot. Zoals ervaren discriminatie, wat gerelateerd bleek aan depressieve klachten, en in mindere mate aan risicofactoren voor hart- en vaatziekten. We vonden dat de invloed van discriminatie geringer is onder hen die religieus zijn, en een groot sociaal netwerk hebben in de oorspronkelijke bevolkingsgroep. Ook buurtkenmerken en gezondheidsgerelateerd gedrag binnen de familie bleken relevante omstandigheden. Wij verwachten dat deze inzichten behulpzaam zijn bij het gerichter vormgeven van gezondheidsbevorderende maatregelen in een multi-etnische bevolking. 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website