Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) is een nieuwe testmethode waarbij het bloed van de zwangere wordt gebruikt om in het laboratorium te testen of het ongeboren kind mogelijk trisomie 21 (downsyndroom), trisomie 18 (edwardssyndroom) of trisomie 13 (patausyndroom) heeft. De TRIDENT studie (Trial by Dutch laboratories for Evaluation of Non-Invasive Prenatal Testing) onderzocht de implementatie van NIPT in de Nederlandse prenatale zorg. De minister van VWS heeft in 2013 op advies van de Gezondheidsraad het gebruik van deze test in het kader van de TRIDENT studie goedgekeurd. NIPT is sinds 1 april 2014 beschikbaar binnen de TRIDENT studie voor zwangeren die op basis van de combinatietest een verhoogde kans (>1:200) hebben op een kind met een trisomie 21, 18 of 13 of bij een medische indicatie. Tot dan toe waren deze vrouwen aangewezen op een vruchtwaterpunctie of vlokkentest, die ingrijpender en riskanter is. NIPT heeft als voordeel dat bij de meeste zwangeren geen vervolgonderzoek (vlokkentest of vruchtwaterpunctie) meer nodig is. Daardoor kunnen die zwangeren de kans op een miskraam vermijden. De door ZonMw mogelijk gemaakte TRIDENT studie is een unieke landelijke studie waar alle prenatale centra in Nederland aan deelnemen. De voorlichting en registratie is uniform. De TRIDENT studie richtte zich gedurende een looptijd van twee jaar op twee aspecten: I) Implementatieaspecten: deelname, haalbaarheid, uitslagtermijn, percentage zwangeren waarbij geen uitslag kon worden gegeven, technische aspecten bij een daadwerkelijke uitvoering en kosten, en II) Perspectief van de zwangere en haar partner: redenen voor wel of geen NIPT, mate van geïnformeerde keuze, psychologische impact en tevredenheid. Deelonderzoek II is onderzocht met vragenlijsten en interviews.

 

Meer informatie: www.meeroverNIPT.nl en www.NIPTconsortium.nl

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Jaarlijks werd ongeveer 3000 keer een NIPT gedaan. De meeste (86%) hoog-risico zwangeren die de keuze voorgelegd kregen tussen NIPT, een invasieve test (vruchtwaterpunctie of vlokkentest) of geen vervolgtest, kozen voor NIPT met als belangrijkste reden dat het veiliger is voor hun kind. In de eerste vijf maanden is bij bijna 100% van de zwangeren de uitkomst van de zwangerschap vastgelegd. De studie laat zien dat de testeigenschappen (sensitiviteit, fout-positieven, fout-negatieven, positief voorspellende waarde) vergelijkbaar en soms zelfs beter zijn dan is beschreven in de buitenlandse literatuur. Het aantal keren dat de test mislukte was minder dan 1%. Voor de TRIDENT studie werd gebruik gemaakt van genoom-brede analyse. In een aantal gevallen werden andere bevindingen gedaan dan trisomie 21, 18 of 13.

Meer dan 1000 zwangeren die gecounseld zijn voor NIPT hebben deelgenomen aan het vragenlijstonderzoek. Vragenlijsten werden ingevuld na counseling over NIPT (n=1091, 87% respons) en na de test-uitslag (n=708, 57% respons), in zeven van de acht prenatale diagnostische centra. Uit de vragenlijsten blijkt dat de overgrote meerderheid van de zwangeren (94%) zich goed geïnformeerd noemt, en dat 93% zich op geen enkele wijze gedwongen voelde tot een keuze voor NIPT. De uitslagtermijn lag binnen de afgesproken tijd (gemiddeld 14 dagen), maar werd door veel zwangeren (68%) als (te) lang ervaren. De doorlooptijd is in de loop van de studie korter geworden. Vrouwen zijn tevreden over NIPT. Een kleine minderheid (3%) had achteraf gezien liever een andere keuze gemaakt, met name vanwege de lange uitslagtermijn.

Het aanbieden van de NIPT als alternatieve keuze voor de vlokkentest of vruchtwaterpunctie voor zwangeren met een verhoogde kans op trisomie is een verbetering ten opzichte van de huidige zorg. Zwangeren zijn tevreden over het aanbod en de meerderheid maakt een geïnformeerde keuze. Blijvende aandacht voor de counseling voor NIPT is noodzakelijk, ook buiten studieverband, met name voor vrouwen met lage gezondheidsvaardigheden en/of een laag opleidingsniveau.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In the Netherlands, all pregnant women are informed about prenatal screening for trisomy 21, 18 and 13 using the first trimester combined test (FCT; maternal serum markers & nuchal translucency measurement). If a woman’s risk based on FCT is >=1:200, invasive diagnostic testing is offered using chorionic villus sampling (CVS) or amniocentesis (AP). These invasive tests have a miscarriage risk of 1:200 and 1:300, respectively. Therefore, invasive tests are offered only to women at high-risk of fetal trisomy. Spectacular progress has been made in non-invasive prenatal testing (NIPT) technology for the detection of fetal trisomies using cell-free fetal DNA in maternal plasma. Internationally, numerous studies have shown the excellent test characteristics of NIPT, and testing for trisomies 21,18 and 13 is now routinely (commercially) available worldwide. For introduction of NIPT in the Netherlands’ healthcare system, validation of test performances in a real-time daily-practice setting is urgently needed. This will include the following essential parameters, needed to plan optimal incorporation of NIPT in the national screening program, to be discussed with all stakeholders and policymakers in the coming years: feasibility, turn-around time, failure rate and technical performance in a real-life setting, conditions and costs for establishing high-throughput samples. This is the first part of the study (Implementation study; part I). Moreover, to develop future policy that will be accepted and to optimize quality of care, it is important to know how an offer of NIPT is experienced and how to counsel pregnant women to help them to make informed decisions about prenatal testing. This is the second part of the study (Evaluation of women’s perspectives; part II). The overall aim of the project is to guide the process of implementing NIPT as part of standard obstetric care.

Objectives: To evaluate a trial of implementation of NIPT, offered as an alternative test (besides CVS and AP) to pregnant women with a known increased risk for fetal trisomies on:

Part I. Organisation, logistics, test-performance.

Part II. Women’s decision-making, uptake, preferences, psychosocial aspects.

Study population: Pregnant women attending the specialised Prenatal Diagnostic Units with an indication for invasive diagnostic testing based on an increased T21/T13/T18 risk (>=1:200) at FCT.

Intervention: Eligible women receive oral and written information about NIPT, including the estimated false positive/-negative proportions, and failure rates. Women electing to participate in the TRIDENT study will sign informed consent. At a gestational age of >10+0 weeks, blood is drawn, labelled and transported to one of the participating laboratories for NIPT. Women will be informed about their result. Because false-positive test results can occur, confirmation with an invasive test is recommended in case of abnormal test results, and essential before eventually terminating pregnancy. NIPT does not (yet) reach the accuracy and diagnostic precision of prenatal diagnosis in amniotic fluid or chorionic villi, which remains an option for all high risk women, besides declining testing.

Measures: Data will be collected using a database (lab and clinic) and questionnaires.

Main study parameters/endpoints:

Implementation study; Part I

a. Comparison of test accuracy to what is known from the literature (test-sensitivity/specificity, false positives/negatives).

b. Technical performance in a real-life setting, including logistics (blood draw and transportation problems, time intervals of the complete process from blood draw, transport to the lab, DNA isolation, sample preparation, sequencing, statistical analysis of the data, interpretation of data, reporting to referring doctor, reporting to patient) and test characteristics (failure rate, reasons for failure, redraw rate, unclear results, unsolicited findings).

c. Test performance in overweight women.

d. The conditions and costs under which high-throughput analysis of NIPT samples can be established.

e. Net benefit analysis of introducing NIPT.

Evaluation of women’s perspectives; Part II

a. Uptake of NIPT.

b. Pregnant women’s reasons for deciding to (not) have NIPT (informed choice), decisional conflict, and preferences.

c. Psychological well-being (also compared to women choosing invasive testing).

d. Preferences for follow-up (invasive) testing after NIPT.

Relevance and benefits: By introducing NIPT in clinical practice, a safe alternative to invasive diagnostics is offered thereby increasing patient choice. A reduction in the number of invasive procedures is expected (thereby an overall reduction in iatrogenic fetal loss). Moreover, we will test the hypothesis that more women with a high risk FCT result will proceed to follow-up testing because it is non-invasive. A lower level of anxiety is expected in women who chose NIPT compared to women who chose invasive testing.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website