Projectomschrijving

Stress Prevention@Work: beter gebruik van interventies

Kan een ‘lerend netwerk’, ondersteund door een online informatieplatform, bevorderen dat organisaties elkaar ondersteunen bij de keuze voor een bruikbare en effectieve aanpak van stresspreventie?

Vraagstuk

Hoewel er verschillende bewezen effectieve maatregelen beschikbaar zijn voor het voorkómen van stress op het werk, zetten arbeidsorganisaties deze nog onvoldoende in. Veel organisaties weten niet goed wat er beschikbaar is, of waar ze moeten zoeken. In nauwe samenwerking met organisaties is een strategie om stress te voorkómen ontwikkeld en verbeterd en is onderzocht of stress kan worden voorkomen met deze strategie. De strategie bestaat uit een 5-stappenplan om maatregelen te kiezen én in te voeren en wordt aangeboden via een interactieve website.

Onderzoek

De procesevaluatie wees uit dat de implementatie van de strategie matig succesvol was. Vijf van de dertien teams die meededen, maakten voldoende gebruik van de strategie om conclusies te trekken over de effectiviteit van de strategie. Belemmerende factoren voor het meedoen waren een reorganisatie, onvoldoende steun van management voor het gebruik van de strategie en verloop binnen deelnemende teams. Bevorderende factoren voor het meedoen waren contact tussen verschillende belanghebbenden en training in/begeleiding bij het gebruik van het digitaal portaal. Bij teams die meer gebruik hadden gemaakt van de strategie werd een groter (positief) effect op stress gevonden.

Uitkomst

De ontwikkelde interventie bleek effectief om stress aan te pakken in een zorgorganisatie. De interventie is overgedragen aan Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid en zal daar in de nabije toekomst beschikbaar zijn voor andere organisaties. Uit de business case in de zorginstelling bleek dat StressPrevention@Work gemiddeld €50 per werknemer kostte. De baten waren €2981, afkomstig uit minder ziekteverzuim en aanwezigheid in de interventiegroep. Kanttekening is dat de kosten van de gekozen interventies niet zijn meegenomen, omdat die geen deel uitmaakten van de gehele implementatiestrategie. De kosteneffectiviteit van StressPrevention@work hangt af van de gemiddelde kosten van de gekozen interventie per werknemer. Bij interventies die goedkoper zijn dan €2931 gemiddeld per werknemer, slaat de balans positief uit.
 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website