Projectomschrijving

Screening, health checks and the reassurance industry

Vraagstuk

Health checks zijn testen op ziekte of risicofactoren bij gezonde mensen. Aan health checks zitten voordelen, zoals mogelijke gezondheidswinst, maar ook nadelen en risico’s, zoals onnodige ongerustheid bij een foute uitslag of gezondheidsschade door vervolgonderzoek. Moeten health checks voor iedereen toegankelijk zijn? En hoe kunnen persoonlijke health checks beoordeeld worden?

Onderzoek

Opvattingen van aanbieders en gebruikers van health checks zijn in kaart gebracht middels expertmeetings, interviews, focusgroepen en een literatuurreview. Met deze input en bestaande ethische criteria en frameworks is een ethisch kader ontwikkeld.

Uitkomst

Er is een ethisch kader ontwikkeld voor de beoordeling van persoonlijke health checks. Dit kader gaat uit van de effecten van health checks op de waarden: gezondheid, gelijkheid in gezondheid, geestelijk welbevinden, autonomie, vertrouwen in artsen en overheden, de verdeling van verantwoordelijkheid voor gezondheid tussen individuen en andere betrokken actoren, solidariteit en privacy. Bij het beoordelen van health checks moet ook gekeken worden naar het totale aanbod van health checks. Daarnaast moet gekeken worden of andere gezondheidsmaatregelen niet effectiever zijn.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website