Projectomschrijving

Samen Starten en Stevig Ouderschap zijn programma’s waarmee het consultatiebureau jonge gezinnen kan ondersteunen. Bij Samen Starten worden gezinnen geselecteerd via een gesprek op het consultatiebureau. Stevig Ouderschap selecteert gezinnen middels een vragenlijst die ouders kort na de geboorte invullen. Ouders die in aanmerking komen voor Stevig Ouderschap, krijgen in de eerste anderhalf jaar huisbezoeken waarin de ontwikkeling van het kind centraal staat. In dit onderzoek is nagegaan in hoeverre de methoden gecombineerd kunnen worden. Beide instrumenten stemmen in grote mate overeen. In beide methoden werden de meeste problemen al in de eerste twee maanden vastgesteld en vonden verwijzingen in de vroege periode plaats. Beide methodieken zijn voldoende beschreven en geborgd. Ze kunnen ieder afzonderlijk ingezet worden in de JGZ, maar een werkwijze waarbij Samen Starten en Stevig Ouderschap gecombineerd wordt, verdient de voorkeur vanwege de unieke bijdrage die iedere methodiek heeft. Met de combinatie van Samen Starten en Stevig Ouderschap heeft een JGZ organisatie een allround pakket in bezit van een goede screening en een volwaardige JGZ-interventie. 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website