Projectomschrijving

Longkankerscreening verlaagt de sterfte aan longkanker

Vraagstuk

Het Nederlands-Leuvens Longkanker ScreeningsONderzoek (NELSON) is een proefbevolkingsonderzoek dat bekijkt of de vroege opsporing en behandeling van longkanker bij mensen zonder klachten zinvol is.

Onderzoek

Op basis van bevolkingsregisters zijn ruim 600.000 mensen gevraagd een vragenlijst in te vullen. Daarna zijn 15.792 mensen (84% man) met een verwacht hoog risico op longkanker ingeloot; 50% in de screengroep (CT scan in jaar 1, 2, 4 en 6,5) of controle groep (standaard zorg).
De kwaadaardigheid van een longafwijking werd bij een nieuwe longafwijking bepaald door het volume en bij een bestaande longafwijking door de groei. Dit hield het aantal verwijzingen naar de longarts laag, terwijl longtumoren toch in een vroeger stadium konden worden opgespoord.

Uitkomst

De longkankers die tijdens screening werden gevonden bevonden zich in een gunstiger en beter behandelbaar stadium. Na 10 jaar was de longkankersterfte bij mannen in de screengroep 26% lager vergeleken met de controlegroep. Bij vrouwen was het effect nog groter, namelijk 40-60%.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website